Ajankohtaista

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämiseen 21.4.2017

Suomalaisiin perhevapaisiin kohdistuu muutospaineita, ja niin työmarkkinajärjestöt kuin useat puolueet ovat esittäneet omat ehdotuksensa perhevapaiden kehittämisestä. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat pitkään vaatineet vanhempainvapaiden keston pidennystä, joustomahdollisuuksien lisäämistä sekä isälle korvamerkityn vapaan kasvattamista. Useimmat nyt esitetyt ehdotukset ovat tämän suuntaisia ja siten tervetulleita. Perhevapaiden kehittäminen on kuitenkin tapahduttava lasten ja vanhempien…

Mikä mättää? Ja mitä sille voi tehdä? 11.1.2017

Monimuotoiset perheet -verkoston tapahtumakiertue tuo kuntapäättäjät lähelle perheitä Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Tule kertomaan, mikä sinun mielestäsi pitäisi olla toisin ja kuulemaan, miten asioita voisi siihen suuntaan viedä. Kunnissa päätetään esimerkiksi kouluista, päiväkodeista, leikkipuistoista, koulukyydeistä, nuorisotaloista, järjestöjen käytössä olevista kokoontumistiloista, kirjastoista, liikenneyhteyksistä ja matalalattiabusseista. Kuntatason päätökset ovat niitä, jotka…

Yksin lastaan hoitaville isille oikeus vanhempainvapaaseen 1.11.2016

Kannanotto 1.11.2016 Julkaisuvapaa Miesjärjestöjen keskusliitto, Isät lasten asialla ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto: Yksin lastaan hoitavalle isälle oikeus perhevapaisiin Yksin lastaan hoitavan isän oikeus vanhempainvapaaseen ei saa riippua siitä, onko isä asunut joskus lapsen äidin kanssa, vaativat suomalaiset Miesjärjestöjen keskusliitto, Isät lasten asialla ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto. Nykytilanteessa…

Monimuotoiset perheet kuvina -näyttelyn avajaiset Jyväskylässä 19.9.2016 5.9.2016

Monimuotoiset perheet -verkosto toteuttaa Jyväskylän pääkirjaston ala-aulassa taidenäyttelyn, joka koostuu taiteilija Tuomo Railon perhemuotokuvien sarjasta. Näyttely on esillä 19.9. -1.10.2016. Avajaisia vietetään 19.9.klo 16.00. Näyttelyn avaa kansanedustaja, Perhehoitoliiton puheenjohtaja Aila Paloniemi. Avajaisten jälkeen 19.9. klo 18-19.30 kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa on Perheet muutoksessa -yleisöluento, jonka luennoitsijana toimi Jyväskylän yliopiston…

KPS loppuarviointi kannustaa vaikuttamaan verkostona 30.8.2016

Verkostona vaikuttaminen kannattaa. Näin toteaa Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen ulkoisena arviointikonsulttina toiminut Eija Heimo loppuarviointiraportissaan. Kymmenen perhejärjestön yhteistyö on Heimon mukaan tuottanut merkittäviä tuloksia muun muassa monimuotoisten perheiden yhteiskunnallisen näkyvyyden, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehittämisen sekä verkostossa toimivien järjestöjen vaikuttamistyön osaamisen kannalta. “Verkostoa kuullaan ja se on haluttu yhteistyökumppani poliittisten vaikuttajien,…

Yhteistyökyselystä ruusuja hankkeelle 30.3.2016

Lue kyselyraportti pdf-muodossa. Hankkeen yhteistyökysely toteutettiin ajalla 12/2015 – 10.1.2016. Se lähetettiin sähköpostilla kaikille hankkeen kanssa yhteistyötä tehneille tahoille. Kysely tavoitti yhteensä 58 toimijaa, joista lähes 60 % oli asiantuntijayhteistyötä tekeviä tahoja ja 52 % verkostoyhteistyötahoja. Kyselyn mukaan hanke nähdään erittäin hyvänä yhteistyökumppanina erityisesti vaikuttamistyön osalta. ”KPS-tiimi…

Perheenyhdistämisen vaatimuksia ei saa kiristää 10.2.2016

Monimuotoiset perheet -verkosto Kannanotto 10.2.2016 Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi asettaa kohtuuttomia edellytyksiä perheenyhdistämiselle. Esityksen mukaan Suomessa oleskelevan perheenkokoajan elatusvalmiusvaatimusta nostetaan. Puolison saamiseksi suomeen vaaditaan nettotuloja 1700 euron edestä, ja esimerkiksi kaksilapsisen perheen Suomeen saamiseksi vaaditaan 2600 euron kuukausittaiset nettotulot. Bruttotuloina tämä tekee noin 4000 euroa kuukaudessa. Tämä vaatimus tulisi…

Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei ole pakko tinkiä, ryhmäkokoja ei ole pakko kasvattaa 7.12.2015

Tiedote 7.12.2015 Lapsiperhejärjestöt vetoavat kuntapäättäjiin:  SUBJEKTIIVISESTA PÄIVÄHOITO-OIKEUDESTA EI OLE PAKKO TINKIÄ, RYHMÄKOKOJA EI OLE PAKKO KASVATTAA Monet kunnat tekevät parhaillaan päätöksiä ensi vuoden talousarviosta ja sen yhteydessä siitä, minkälaisia varhaiskasvatuspalveluita kuntalaisille tarjotaan. Lapsiperhejärjestöt vetoavat kuntapäättäjiin, että kunnat eivät rajoittaisi lasten oikeutta varhaiskasvatukseen eivätkä kasvattaisi päiväkotien ryhmäkokoja. Hallitus on mahdollistanut…

Ryhmäkokojen kasvattaminen vaarantaa lasten hyvinvoinnin 28.9.2015

Monimuotoiset perheet -verkosto on lausunut hallituksen suunnitelmista varhaiskasvatuslain muutoksiin. Hallitus pyrkii muuttamaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden harkinnanvaraiseksi niiden lasten osalta, joiden vanhempi on joko työttömänä tai perhevapaalla. Hallitus myös kasvattaa päivähoidon ryhmäkokoja 21 lapsesta 24 lapseen. Verkosto pitää hallituksen kaavailemaa ryhmäkokojen kasvattamista haitallisena lasten hyvinvoinnille ja pahimmillaan vaarallisena lapsille. KÄPY – Lapsikuolemaperheet…

Print this page