Ajankohtaista

Uusi uljas vahvistus toimiston vahvuuteen 16.4.2019

Verkoston toimistolla tapahtuu. Jenni Kerppola on siirtynyt uusiin tehtäviin, menetimme hänet Etelä-Karjalalle, mutta yhteistyö jatkuu.Verkosto on palkannut erityisasiantuntijan tehtävään 15.4. alkaen VTM Sara Mäkäräisen (kuvassa). Mäkäräinen siirtyy tehtävään A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnasta. Monimuotoiset perheet -verkostossa hänen vastuualueensa on erityisesti palvelujärjestelmään kohdistuva vaikuttamis- ja koulutustoiminta ja sen kehittäminen. Sara Mäkäräinen…

Monimuotoiset perheet etsii erityisasiantuntijaa 15.2.2019

Työpaikkailmoitus 15.2.2019 Monimuotoiset perheet -verkosto etsii erityisasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.4.2019-31.3.2020 (jatko mahdollinen rahoituksesta riippuen)   Erityisasiantuntija toimii Monimuotoiset perheet -verkoston toisena työntekijänä johtavan asiantuntijan ohella. Tarjoamme mahdollisuuden olla rakentamassa kaikkien perheiden Suomea, jossa monenlaisten perheiden on hyvä elää ja rakastaa. Verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita…

Monimuotoiset perheet julkaisi poliittiset tavoitteensa 2019-2023 11.1.2019

Monimuotoiset perheet -verkosto tavoittelee tulevalla hallituskaudella lapsiperheellistymisen esteiden purkamista ja poistamista. Lapsettomuushoitojen saatavuutta on parannettava ja hoitojen yhdenvertaisuus taattava, perheen yhdistämistä helpotettava ja perhehoidon asemaa lastensuojelussa vahvistettava. Lainsäädännön on turvattava lapsen oikeus tosiasiallisiin vanhempiinsa myös sateenkaari- ja uusperheissä. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, sosiaaliturvan uudistus sekä perhevapaiden uudistaminen ovat muita tulevan hallituskauden…

Monimuotoisten perheiden runebergintorttuarviointimalli 5.2.2018

Hyvää Runebergin päivää! Monimuotoiset perheet -verkostolla on sikäli ainutlaatuinen tilanne, että verkoston projektipäällikkönä toimii valtakunnallisestikin tunnustettu sesonkileivosasiantuntija, runebergintorttujen tuntija torttutohtori Anna Moring. Näin Runeberginpäivän kunniaksi haluammekin tuoda esiin myös torttujen monimuotoisuuden. Torttutohtorin asiantuntevassa ohjauksessa on rakennettu Monimuotoisten perheiden oma runebergintorttujen arviointimalli, jonka avulla kukin yksilö voi eri torttuja maistelemalla…

Monimuotoiset perheet -verkoston perhevapaamalli 26.9.2017

Raha seuraa lasta Monimuotoiset perheet -verkoston perhevapaamalli   Lähtökohdat: Raha seuraa lasta. Jokaista syntyvää tai perheeseen adoptoitavaa lasta kohden perheellä on käytettävissä 350 arkipäivää vanhempainrahaa. Synnyttäjälle on erillinen raskausraha 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Lähtökohtaisesti vapaat jaetaan tasan juridisten vanhempien kesken: 175+175. Näistä vanhempi voi valita siirtää päiviä toiselle vanhemmalle,…

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämiseen 21.4.2017

Suomalaisiin perhevapaisiin kohdistuu muutospaineita, ja niin työmarkkinajärjestöt kuin useat puolueet ovat esittäneet omat ehdotuksensa perhevapaiden kehittämisestä. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat pitkään vaatineet vanhempainvapaiden keston pidennystä, joustomahdollisuuksien lisäämistä sekä isälle korvamerkityn vapaan kasvattamista. Useimmat nyt esitetyt ehdotukset ovat tämän suuntaisia ja siten tervetulleita. Perhevapaiden kehittäminen on kuitenkin tapahduttava lasten ja vanhempien…

Mikä mättää? Ja mitä sille voi tehdä? 11.1.2017

Monimuotoiset perheet -verkoston tapahtumakiertue tuo kuntapäättäjät lähelle perheitä Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Tule kertomaan, mikä sinun mielestäsi pitäisi olla toisin ja kuulemaan, miten asioita voisi siihen suuntaan viedä. Kunnissa päätetään esimerkiksi kouluista, päiväkodeista, leikkipuistoista, koulukyydeistä, nuorisotaloista, järjestöjen käytössä olevista kokoontumistiloista, kirjastoista, liikenneyhteyksistä ja matalalattiabusseista. Kuntatason päätökset ovat niitä, jotka…

Yksin lastaan hoitaville isille oikeus vanhempainvapaaseen 1.11.2016

Kannanotto 1.11.2016 Julkaisuvapaa Miesjärjestöjen keskusliitto, Isät lasten asialla ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto: Yksin lastaan hoitavalle isälle oikeus perhevapaisiin Yksin lastaan hoitavan isän oikeus vanhempainvapaaseen ei saa riippua siitä, onko isä asunut joskus lapsen äidin kanssa, vaativat suomalaiset Miesjärjestöjen keskusliitto, Isät lasten asialla ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto. Nykytilanteessa…

Print this page