Ajankohtaista

Kysely perheille osoittaa: Sosiaaliturvaa ei voi uudistaa ydinperheen näkökulmasta 5.3.2020

Sosiaaliturvauudistuksessa on huomioitava lapsiperheiden monimuotoisuus. Monimuotoiset perheet -verkosto selvitti perheiden kohtaamia toimeentulohaasteita kyselyllä vuoden 2019 tammikuussa. 528 vastauksen perusteella toimeentulohaasteita koetaan perhemuodon takia esimerkiksi sijaisperheissä sekä kaksos- ja kolmosperheissä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat yhden vanhemman perheet ja yksinhuoltajaperheet. Monimuotoiset perheet -verkosto julkaisi…

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä jätti kirjallisen kysymyksen hedelmöityshoitojen saatavuudesta 24.2.2020

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja, Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski on jättänyt kirjallisen kysymyksen hedelmöityshoitojen saatavuuden turvaamisesta. Samalla Soinikoski kysyy, millä aikataululla hallitus aikoo edistää ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sääntelymahdollisuuden selvittämistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot osoittavat, että hedelmöityshoitojen avulla alkunsa…

Lasta toivovien lapsettomuuteen on mahdollista vaikuttaa – edellyttää panostuksia hedelmöityshoitojen saatavuuteen 13.2.2020

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän mukaan syntyvyyteen voidaan vaikuttaa suuntaamalla huomio lasta toivovien kohtaamaan lapsettomuuteen. Yksi keskeinen keino on turvata hedelmöityshoitojen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit. Myös työelämässä tulisi etsiä uusia käytäntöjä, jotka mahdollistavat hedelmöityshoidot niitä tarvitseville. Syntyvyys on Suomessa rajussa laskussa. Samalla arvioidaan, että jopa joka viides lasta toivova pari…

Monimuotoiset perheet -verkosto etsii erityisasiantuntijaa 21.1.2020

Työpaikkailmoitus Monimuotoiset perheet -verkosto etsii työelämäkysymystenerityisasiantuntijaatoistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.4.2020 alkaen Erityisasiantuntija toimii Monimuotoiset perheet -verkoston kolmantena työntekijänä johtavan asiantuntijan ja palvelujärjestelmän erityisasiantuntijan ohella. Tarjoamme mahdollisuuden olla rakentamassa kaikkien perheiden Suomea, jossa monenlaisten perheiden on hyvä elää ja rakastaa. Verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät…

Kaikkien perheiden Suomi -hanke päättyi – Monimuotoiset perheet verkoston tominta jatkuu 8.1.2020

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ehdotti Monimuotoiset perheet -verkostolle toistaiseksi voimassaolevaa rahoitusta. Joulukuun alkupuolella julkaistut ehdotukset vahvistetaan Sosiaali- ja terveysministeriössä tammi-helmikuun aikana. Samalla on aika sanoa hyvästit vuonna 2013 käynnistyneelle Kaikkien perheiden Suomi -hankkeelle. Monimuotoiset perheet -verkosto on koordinoinut ja toteuttanut Kaikkien perheiden Suomi -hanketta vuodesta 2013 lähtien. Vaikuttamistyöhön keskittyvän…

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä ajamaan kaikkien perheiden yhdenvertaisuutta 27.11.2019

Eduskuntaan perustettiin Monimuotoiset perheet -ryhmä 26.11.2019. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Jussi Saramo Vasemmistoliitosta. Sihteerinä toimii kymmenen perhejärjestön muodostaman Monimuotoiset perheet -verkoston erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen. Yli kolmasosa suomalaisista perheistä on tavalla tai toisella monimuotoisia. Ryhmän tavoitteena on edistää näiden perheiden ja perhesuhteiden huomioimista poliittisessa…

Tulevaisuudessa lapselle voisi vahvistaa enemmän kuin kaksi vanhempaa 25.11.2019

Hallitusohjelmasta löytyy tavoite vanhemmuuslain säätämisestä. Monimuotoiset perheet -verkosto kampanjoi toukokuussa Säätytalolla, jossa neuvoteltiin hallitusohjelmasta. Hallitus on sitoutunut säätämään vanhemmuuslain. Järjestöjen tavoitteena on, että jatkossa laki tunnistaisi myös ne lapsiperheet, joissa lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan lapsella voi olla enintään kaksi vanhempaa. Useissa perheissä…

Leskeneläke uudistettava tasa-arvoisesti 1.11.2019

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan perhe-eläkeuudistusta, joka huomioisi nykyistä paremmin leskeksi jääneet avopuolisot sekä vanhemman menettäneet nuoret. Nuoret lapsettomat lesket uhkaavat kuitenkin jäädä eläkeoikeuden ulkopuolelle. Monimuotoiset perheet -verkosto ja Suomen nuoret lesket ry vaativat uudistusta, joka kohtelee leskiä tasapuolisesti ja tunnistaa aidosti erilaiset perhetilanteet. Lakia perhe-eläkkeistä uudistetaan vastaamaan muuttuneita perherakenteita.

Perhevapaita jaetaan myös monimuotoisissa perheissä 22.10.2019

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan perhevapaauudistusta. Tavoitteena on pidentää isien ansiosidonnaista vapaata ja lisätä joustoja vapaiden käytössä. Monimuotoiset perheet -verkosto muistuttaa, että vapaita jaetaan erilaisissa perhetilanteissa, kuten adoptioperheissä, sateenkaariperheissä ja kaksos- ja kolmoslasten perheissä. Uudistuksen yhteydessä on syytä tarkistaa, tunnistaako lainsäädäntö kaikki erilaiset perhesuhteet ja niihin liittyvät erityistarpeet. Myös…

Subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen – kyllä kiitos! 22.8.2019

Monimuotoiset perheet -verkosto kannattaa opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetussa lausunnossaan subjektiivisen varhaiskasvstusoikeuden palauttamista. Subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on paitsi lapsen oikeus, myös ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, joka helpottaa kaikkein hankalimmassa asemassa olevien perheiden asemaa. Samalla pyydämme kiinnittämään huomiota varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyyteen ja pysyvyyteen, henkilöstömitoitukseen sekä lapsen subjektiivisen oikeuden toteutumiseen perheen varallisuudesta tai…

Print this page