Ammattilaiset ja opiskelijat

Monimuotoisten perheiden kanssa toimittaessa ammattilaisille pätevät samat periaatteet kuin minkä tahansa perheen osalta. Joskus on kuitenin hyödyllistä tietää hieman lisää siitä, minkälainen perhe asiakkaana on ja mitä juuri tämän perhemuodon kanssa asioidessaan mahdollisesti kannattaa ottaa huomioon. Kaikkein tärkeintä kaikenlaisten perheiden kohtaamisessa on kuunnella perheen omaa kertomusta ja antaa sille tilaa.

Alla olevien linkkien takaa löydät tietoa monimuotoisista perheistä ja heidän toiveistaan ja erityistarpeistaan perhemuodoittain ryhmiteltynä.

Lisäksi verkoston tuottamaa materiaalia löytyy Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen sähköisestä lastenneuvolakäsikirjasta

Sivustot tarjoavat järjestöjen tuottamaa tietoa erityisesti neuvolaan, varhaiskasvattajille ja opettajille.

Print this page