Ammattilaiset ja opiskelijat

Monimuotoisten perheiden kanssa toimiessa ammattilaisille pätevät samat periaatteet kuin minkä tahansa perheen osalta. Joskus on kuitenkin hyödyllistä tietää hieman lisää siitä, minkälainen perhe asiakkaana on ja mitä juuri tämän perhemuodon kanssa asioidessaan mahdollisesti kannattaa ottaa huomioon. Kaikkein tärkeintä kaikenlaisten perheiden kohtaamisessa on kuunnella perheen omaa kertomusta ja antaa sille tilaa.

Alla olevien linkkien takaa löydät tietoa monimuotoisista perheistä ja heidän toiveistaan ja erityistarpeistaan perhemuodoittain ryhmiteltynä.

Järjestöt ovat myös tuottaneet paljon tietoa ja materiaalia erityisesti neuvolaan, varhaiskasvattajille ja opettajille.

Verkoston tuottamaa materiaalia löytyy lisäksi Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen sähköisestä lastenneuvolakäsikirjasta.

Print this page