Selvitys ammattilaisten tarpeista

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien työntekijöiden mukaan monimuotoisten perheiden erityistarpeiden tunnistaminen on vaikeaa. Saatu ammatillinen koulutus ei vastaa työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Lisää tietoa tarvittaisiin erityisesti vanhemmuuden vahvistamisesta, sekä läheisen kuolemaa käsittelevien aiheiden puheeksi ottamisesta. Konkreettisia välineitä tarvittaisiin myös erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden puheeksi ottamiseen niin lasten ja nuorten kuin heidän vanhempiensa kanssa.

Opiskelijoiden arviot opinnoissa saadun tiedon riittävyydestä ovat samansuuntaisia kuin ammatissa jo toimivien. Ammatillisen koulutuksen riittämättömyydestä raportoi yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista.

Kaikkien perheiden Suomi- hanke selvitti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien työntekijöiden sekä opiskelijoiden arvioita ammatillisen osaamisen riittävyydestä monimuotoisten perheiden kohtaamisessa vuonna 2014.

Lue lisää…

Print this page