Monikkoperheen kohtaaminen

Suomessa syntyy kaksosia ja kolmosia noin 800 perheeseen vuosittain. Nelosia vain harvoin. Kaksos- ja kolmosraskaus ja synnytys ovat erilaisia kuin yhden lapsen saaminen. Usein vanhemmat pelkäävät raskauden ennenaikaista päättymistä, lasten keskosuutta sekä arkea useamman pienen vauvan kanssa. Myös perheiden taloudellinen pärjäävyys askarruttaa monia. Riittävä avunsaannin turvaaminen, erityisesti kodin ja lastenhoidon tuki ovat tärkeitä vanhemmuutta tukevia palveluita. Myös vertaistuen saaminen auttaa monia.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan kaksos-, kolmos tai nelosperheitä työssään?

 • Anna perheelle riittävästi tietoa monikkoraskaudesta ja synnytyksestä, lasten ennenaikaisuudesta, imetyksestä ja lastenhoidosta
 • Kartoita perheen turvaverkosto, apu tarpeen erityisesti vauva-aikana.
 • Huomio ja kerro ettei sosiaalietuudet kaikelta osin huomioi sitä, että raskaudesta syntyy kaksi tai kolme lasta.
 • Ohjaa perhe saamaan monikkoperhevalmennusta. Kattavat monikkoperhevalmennuksen ohjaajan sähköiset, maksuttomat ”Hyvä alku monikkovanhemmuuteen” sekä uudet imetysoppaat ammattilaisille ja kotikäyttöön –  löydät osoitteesta www.suomenmonikkoperheet.fi.

Kannusta ja rohkaise, älä kauhistele

 • Onnittele monikko-odottajaa
 • Kannusta perhettä lasten yksilölliseen kohteluun
 • Varaa eri vastaanottoajat kaksosille ja kolmoslapsille. Jos vastaanottoaika esimerkiksi perheen toivomuksesta on yhteinen, käsittele selkeästi erikseen jokaisen lapsen asiat
 • Rohkaise isää osallistumaan arkeen erityisesti vauva-arjessa.

Puhu perheen taloudellisesta tilanteesta

 • Taloudellinen kuormitus on suurta erityisesti vauva-aikana. Perhe voi tarvita puoltoa asiakasmaksujen kohtuullistamiseen.

Monikkolapset päiväkodissa

 • Monikkolasten yksilöllinen ryhmäsijoitus tulee tehdä vanhempia kuunnellen.
 • Kaksos- ja kolmoslasten sisarussuhteiden erilaisuus huomioitava myös päivähoidossa
Print this page