Sateenkaariperheen kohtaaminen

Sateenkaariperheillä viitataan lapsiperheisiin, joissa joku vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Perheen aikuisissa saattaa olla siis esimerkiksi homoja, lesboja tai biseksuaaleja, tai transsukupuolisia, transvestiitteja tai transgender-ihmisiä – tai useita näistä. Perhemuotojen ja -tilanteiden kirjo on laaja: naisparin tai miesparin perheiden lisäksi joukkoon mahtuu monenlaisia yksinhuoltaja- ja uusperheitä, ystävysten perustamia perheitä sekä perheitä, joissa vanhemmuus jaetaan kolmen tai neljän aikuisen kesken. Lapset voivat olla saaneet alkunsa kotona tai lapsettomuusklinikalla, ja monissa perheissä on tietenkin lapsia myös aiemmista suhteista.

Palvelun laatu ei saa muuttua ammattilaisen vakaumuksesta, näkemyksistä tai maailmankatsomuksesta johtuen. Palvelu voi olla yhdenvertaisesti hyvää ennakkoasenteista tai -näkemyksistä riippumatta, kun ammattilainen suhtautuu omiin näkemyksiinsä tiedostavasti, säilyttää ammattimaisuutensa ja on valmis omaksumaan uutta tietoa.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan sateenkaariperheitä työssään?

  • Tiedosta omat ennakkoluulosi ja uskalla kuulla erilaisuutta
  • Kiinnitä huomiota kysymysten avoimuuteen. Toisen puheesta voi poimia sanat, joilla hän itse kuvailee itseään ja perhettään. Kysymys ”tuleeko myös lapsen isä neuvolaan” saa naissuhteessa elävässä odottajassa aikaan erilaisen reaktion kuin ”tulitko itseksesi vai onko tulossa vielä muita” tai ”keitä kaikkia perheeseesi kuuluu”.
  • Anna tilaa olla kokonainen tai tulla kaapista. Äitien ja isien sijaan voi puhua vanhemmista. Yksin liikkuvalta äidiltä voi kysyä “kuuluuko perheeseesi muita aikuisia”.
  • Myös samaa sukupuolta olevat voivat tarvita tukea parisuhteeseensa ja vanhemmuuteensa. Unohda turha kainostelu.
  • Kysy suoraan. Älä pelkää mokaamista. Jos sanot hassusti, voit pyytää anteeksi.

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa luottamuksen rakentaminen saattaa joskus vaatia enemmän aikaa ja luovuutta kuin valtaväestön kanssa. Jo kynnys hakeutua palvelun piiriin on usein tavallista korkeampi: suuri osa sateenkaariperheellisistä pelkää kohtaavansa syrjintää tai asiattomuutta.

Jos ei tiedä sateenkaariperheistä mitään tai ei ole koskaan kohdannut sellaista, on reilua, rohkeaa ja ammattimaista tunnustaa asia suoraan. Ei-tietämisen tilasta on hyvä edetä kohti uuden oppimista.

Print this page