Sijaisperheen kohtaaminen

Sijaiserhe on perhe, jossa asuu perheeseen lastensuojelun tukitoimien kautta sijoitettuja lapsia. Useimmissa sijaisperheissä on myös perheen biologisia lapsia. Pitkäaikaisissa sijoituksissa, sijaisvanhemmat huolehtivat kaikista lapsen elämään kuuluvista asioista ja sijaisperhe voi olla lapsen ainoa perhe. Useissa tapaukissa lapsella on yhteys myös biologisiin vanhempiinsa. Näin ollen kasvatuskumppanuuden tukeminen sijaisvanhemman ja biologisten vanhempien välillä on tärkeää.

Sijoitetut lapset ovat usein pettyneet aikuisiin ja menettäneet luottamuksen heihin ja tämän luottamuksen saaminen voi sijaisperheessä olla työn takana. Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen ei ole helppoa ja voi vaatia asiantuntija -apuakin. Ristiriitainen asia perhesuhteiden kannalta on, että samalla kun perheessä luodaan perhesuhteita ja sijaisvanhemmat yrittävät ymmärtää lapsen käyttäytymisen taustalla olevia asioita, heidän tulisi olla valmiit luopumaan lapsesta.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan sijaisperheitä työssään?

  • Sijaisvanhemmuus on usein valittu perhemuoto, lapset on toivottu näihin perheisiin.
  • Sijaisperheiden arki on jatkuvassa muutoksessa, elämää määrittävät sosiaalitoimi ja lasten biologiset vanhemmat.
  • Huomio kiintymyssuhteen muodostuminen vanhemman ja lapsen, mutta myös sisarussuhteiden välillä. Erityisesti pienen vauvan ja pienen lapsen sijaisvanhemmuuteen sisältyy paljon tunteita.
  • Sisarussuhteet ja vanhempien tasapuolisuus vaativat tiedostamista ja asioiden pohtimista.
  • Sijoitetuilla lapsilla on oikeus saada kaikkia perus- ja erityispalveluja sijaisperheen asuinalueella

Kannusta sijaisperheen vanhempia avoimeen ja tasa-arvoiseen yhteistyöhön lapsen biologisen suvun ja sosiaalityöntekijän kesken.

Ota lapsi mukaan keskusteluun

  • Lapsella saattaa olla kaksi perhettä elämässään. Anna lapsen elää kokonaista elämää molemmissa.
  • Lapsen perhe on eri kuin aikuisten perhe. Anna lapsen määrittää perheensä itse.
  • Sijoitetut lapset tulevat erilaiseen perheeseen ja heillä sopeutuminen vie aikaa.

Juttele avoimesti sijaisvanhemmuudesta ja kysy, jos asia ei ole sinulle tuttu.

Print this page