Koulutus ja palvelujärjestelmän koulutusrakenteisiin vaikuttaminen

Voit tilata meiltä monimuotoisten perheiden kohtaamista sekä perheiden monimuotoisuutta yleisemmin koskevaa maksutonta koulutusta. Koulutusten pituus ja sisältö räätälöidään tilaajan tarpeisiin sopivaksi. Kouluttajina toimivat hankkeen työntekijät ja vapaaehtoiset. Hankkeen työntekijät voivat myös välittää koulutuspyyntöjä jäsenjärjestöille.

Tilaa koulutus ottamalla yhteyttä:

Anna Moring

Johtava asiantuntija
Monimuotoiset perheet -verkosto

050 3750832 tai
etunimi.sukunimi@monimuotoisetperheet.fi

 

Verkoston yksittäisten järjestöjen omaa kohderyhmäänsä koskevasta koulutuksesta löydät lisätietoja kootusti täältä.

 

Koulutusta perheiden kanssa toimiville ammattilaisille

Nykypäivän vanhemmuus asettaa entistä suurempia vaatimuksia perheiden kohtaamiselle lasten ja perheiden palveluissa. Perheet ovat monimuotoisia ja vaihtelevat sateenkaariperheistä adoptioperheisiin, yhden vanhemman perheisiin tai uusperheisiin, joskus perheestä on kuollut lapsi tai toinen vanhempi. Yhteistä kaikille monimuotoisille perheille on se, että he toivovat tulevansa kohdatuiksi oikein: kunnioituksella, kyseenalaistamatta ja riittävin tiedoin kyseisen perheen tilanteesta.

Koulutuksessa tarjotaan tiiviissä paketissa perustiedot kymmenen eri perhejoukon erityistarpeista sekä konkreettisia välineitä erilaisten perheiden kohtaamiseen arjen työskentelyssä.

Koulutuksessa tarkastellaan ammattilaisen ja perheen kohtaamista. Tilaisuudessa saadaan työkaluja haastavien ja vaikeidenkin asioiden puheeksiottamiseen, ennakkoluulojen raivaamiseen ja uutta tietoa erilaisista perheistä.   Lisäksi pohditaan myös monimuotoisten perheiden toiveita saada tukea ja palveluita, joita perheet itse kokevat tarvitsevansa.

Koulutus toteutetaan räätälöitynä erilaisten palvelukokonaisuuksien tarpeisiin joko hankkeen omien työntekijöiden sekä verkoston järjestöjen voimin tai yhteistyössä Perheet keskiössä -hankkeen toimijoiden kesken.
Koulutuskokonaisuudet ovat laajuudeltaan puolipäiväisiä (3 h) sekä maksuttomia.

 

Oppilaitosyhteistyö

Kaikkien perheiden Suomi tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yhteistyön kautta hanke pyrkii vakiinnuttamaan perheiden monimuotoisuutta koskevan tiedon osaksi kaikkia sosiaali- ja terveysalan opintoja. Lähes jokainen sosiaali- ja terveysalalla toimiva ammattilainen kohtaa työssään monimuotoisia perheitä. Näissä kohtaamisissa tarvitaan paitsi tietoa perheiden erityistarpeista, myös taitoa moninaisuuden kohtaamiseen.

Hankkeeseen on perustettu oppilaitosyhteistyöhön keskittynyt ammattilaisista, asiantuntijoista, järjestöjen sekä ammattikorkeakoulujen edustajista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä on tuottaa oppimateriaaleja ja työkaluja monimuotoisten perheiden kohtaamiseen palveluissa.

Hankkeelta voi myös tilata maksutonta koulutusta oppilaitoksiin.  Koulutuksen ehtona on, että opiskelijoiden lisäksi koulutukseen osallistuu myös oppilaitoksen opetushenkilökuntaa. Tilaa koulutus ottamalla yhteyttä erityisasiantuntijaan.

 

Hankkeessa tuotetut opetusmateriaalit

Monimuotoinen perhe Nyky-yhteiskunnassa 5 op.

  • Valmis kurssimateriaali sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

 

 

Print this page