LAPE

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne muodostavat lasten ja perheiden tarpeita nykyistä paremmin vastaavan kokonaisuuden. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Näin voidaan vähentää lasten, nuorten ja perheiden  eriarvoisuutta.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Monimuotoiset perheet verkosto on mukana muutosohjelmassa. Verkostolla on edustus LAPE:n ohjausryhmässä sekä Eksoten useissa alatyöryhmissä. Ohjausryhmän toimintaa ja verkoston yhtesiä tavoitteita raportoidaan omilla, Poliittiset tavoitteet- sivuillamme. Tälle sivustolle kootaan ajankohtainen, ammattilaisille tärkeä, perheiden monimuotoisuutta koskeva uusi tieto ja uudet hyvät käytännöt. Eksoten luvalla myös siellä tuotettua materiaalia ja LAPE-uudistuksen etenemistä julkaistaan.

Tutkimustietoa

Vanhemmuussuunnitelma

Suunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Se auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Suomen ensimmäisen vanhemmuussuunnitelman esikuvina ovat olleet jo muun muassa Australiassa ja Englannissa käytössä olevat vanhemmuussuunnitelmat (parenting plan).

Suunnitelmasta voit antaa palautetta Sosiaali- ja terveys ministeriölle: Anna palautetta vanhemmuussuunnitelmasta (Webropol-lomake)

 

Eksoten kuulumisia

Etelä-Karjalan LAPE

Muutosagentin uutiskirje 2

 

 

Print this page