Tilaa koulutus

Voit tilata meiltä monimuotoisiin perheisiin sekä monimuotoisten perheiden kohtaamiseen keskittyvää maksutonta koulutusta. Koulutusten pituus ja sisältö räätälöidään tilaajan tarpeisiin sopivaksi. Kouluttajina toimivat verkoston työntekijät. Verkoston työntekijät voivat myös välittää koulutuspyyntöjä jäsenjärjestöille.

Lisätietoa verkoston jäsenjärjestöjen omiin kohderyhmiin keskittyvästä koulutustarjonnasta löydät täältä.

Koulutusta perheiden kanssa toimiville ammattilaisille

Perheet ovat monimuotoisia ja vaihtelevat sateenkaariperheistä adoptioperheisiin, yhden vanhemman perheisiin tai uusperheisiin, joskus perheestä on kuollut lapsi tai toinen vanhempi. Yhteistä kaikille monimuotoisille perheille on se, että he toivovat tulevansa kohdatuiksi oikein: kunnioituksella, kyseenalaistamatta ja riittävin tiedoin kyseisen perheen tilanteesta.

Koulutuksessa tarjotaan tiiviissä paketissa perustiedot kymmenen eri perhejoukon erityistarpeista. Koulutuksessa myös tarkastellaan ammattilaisen ja perheen kohtaamista sekä saadaan työkaluja haastavien ja vaikeidenkin asioiden puheeksiottamiseen ja ennakkoluulojen raivaamiseen. Lisäksi pohditaan monimuotoisten perheiden toiveita saada tukea ja palveluita, joita perheet itse kokevat tarvitsevansa.

Koulutus toteutetaan räätälöitynä erilaisten palvelukokonaisuuksien tarpeisiin joko hankkeen omien työntekijöiden ja verkoston järjestöjen voimin tai yhteistyössä Perheet keskiössä -hankkeen toimijoiden kesken. Jos koulutuskalenterissa on ruuhkaa, suosimme isompia koulutusryhmiä.

Oppilaitosyhteistyö

Monimuotoiset perheet -verkosto tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yhteistyön kautta pyrimme vakiinnuttamaan perheiden monimuotoisuuden osaksi kaikkia sosiaali- ja terveysalan opintoja. Lähes jokainen sosiaali- ja terveysalalla toimiva ammattilainen kohtaa työssään monimuotoisia perheitä. Näissä kohtaamisissa tarvitaan paitsi tietoa perheiden erityistarpeista, myös taitoa moninaisuuden kohtaamiseen.

Verkostolta voi tilata maksutonta koulutusta oppilaitoksiin. Koulutusta tarjotaan myös kasvatusalan opiskelijoille. Koulutuksen ehtona on, että opiskelijoiden lisäksi koulutukseen osallistuu myös oppilaitoksen opetushenkilökuntaa. Koulutuksen sisältö ja kesto tarkennetaan oppilaitoksen toiveiden mukaan. Jos koulutuskalenterissa on ruuhkaa, suosimme isompia koulutusryhmiä.

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeeseen on perustettu oppilaitosyhteistyöhön keskittynyt ammattilaisista, asiantuntijoista, järjestöjen sekä ammattikorkeakoulujen edustajista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä on tuottaa oppimateriaaleja ja työkaluja monimuotoisten perheiden kohtaamiseen palveluissa.

Valmis kurssimateriaali sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille:
Monimuotoinen perhe nyky-yhteiskunnassa 5 op.

Tilaa koulutus ottamalla yhteyttä:
Sara Mäkäräinen
Erityisaisiantuntija
050 375 0831
sara.makarainen(at)monimuotoisetperheet.fi

Print this page