Järjestöjen tarjoama koulutus

Tästä löydät tiedot Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöjen tarjoamasta koulutuksesta. Koulutuspyynnöt yksittäisten perheryhmien osalta voi suunnata suoraan kyseiselle järjestölle.

Jos haluat koulutusta koko monimuotoisten perheiden paletista, katso lisätiedot täältä.

Yhden vanhemman perheet

Liitto järjestää vuosittain noin kymmenen vanhemman eroryhmää sekä viisi  lasten ryhmää eri puolilla Suomea. Osa kursseista on maksuttomia osanottajille osa maksullisia.  Organisaatioille ryhmä järjestetään eroryhmän 800-1000 eurolla.

Liitto järjestää noin 30 Vanhempien eron ABC-kursseja, joiden kesto on kaksi tuntia.  Kouluttajina toimivat liiton työntekijä ja yhteistyölakimies yhdessä.  Koulutus on suunnattu eroa miettiville vanhemmille ja se käsittelee lapsen asioiden järjestämistä eron jälkeen. Sisältönä on Vanhempien eron ABC-materiaali. Lisäksi liitto järjestää Erokahviloita, Kysy asianajajalta -tapahtumia, pop up-eroklinikoita,  Liiton työntekijät päivystävät maanantaisin klo 10-11 Perheaikaa.fi -sivustolla Eron ABC-chatissa sekä Eroinfopuhelimessa ma-ti-to  klo 10-16, ke 10-19.

Leija-ryhmän materiaalit ovat vapaasti ladattavissa liiton sivuilta.  Materiaalin avulla voi pitää isättömien lasten ryhmän sekä näiden lasten äitiryhmän. Toivomme ainoastaan tiedon ryhmän kokoontumisesta, sillä seuraamme mallin leviämistä.

Vapaaehtoisille on  säännöllisesti tukihenkilö- ja olohuoneenvetäjäkurssit, sekä ryhmäohjausta. Jäsenjärjestöille pidetään pyynnöstä vaikuttamiskouluja. Lisäksi on tarjolla leirejä ja tapahtumia.  Lastenhoito on järjestetty tilaisuuksissamme.

Liitto järjestää vuosittain sosiaalityöntekijöille täydennyskoulutuspäivän. Aihe käsittelee yleensä huolto- ja tapaamis- tai elatuskiistan laukaisemista.

Sijaisperheet

Perhehoitoliitto järjestää seminaareja, koulutuksia ja vertaisviikonloppuja perhehoitajille ja sijaisvanhemmille, perhehoidon työntekijöille sekä kaikille perhehoidosta kiinnostuneille. Lisäksi Perhehoitoliitto vastaa perhehoitajien kouluttajakoulutuksesta ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoidon osalta.

Lisätietoa koulutuksista löytyy sivuilta http://www.perhehoitoliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat_ja_koulutukset

Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksullisia. Hintatiedot löytyvät kotisivuilta.

Kouluttajina toimivat asiantuntijat (myös kokemuskouluttajia) yhdessä Perhehoitoliiton työntekijöiden kanssa.

Leskiperheet

Suomen nuoret lesket ry vastaa koulutuspyyntöihin yhdistyksen työtilanteen ja resurssien mukaan. Koulutuksia voidaan pitää sekä ammattilaisille että opiskelijoille.

Koulutusten aiheina ovat suruun, surevan kohtaamiseen ja tukemiseen sekä muutoin leskeyteen liittyvät teemat.Yhdistyksestä on mahdollista kysyä myös kokemuspuheenvuoron pitäjää.

Koulutuksista veloitetaan 50€ / oppitunti + matkakulut ja päivärahat

Koulutuksista vastaa Sirpa Mynttinen: sirpa.mynttinen@nuoretlesket.fi

Suomen nuoret lesket ry kouluttaa myös vapaaehtoisia vertaistukijoita. Nämä vapaaehtoiset ovat itse aiemmin leskeytyneitä ja toimivat leskien vertaistukiryhmien ohjaajina ja puhelintukihenkilöinä. Lisätietoa vapaaehtoisten koulutuksista: toimisto@nuoretlesket.fi

Adoptioperheet

Adoptioperheet ry kouluttaa kaikki vapaaehtoisensa. Vapaaehtoisiin kuuluvat ryhmänvetäjät, lehtiryhmäläiset, bloggaajat, maatapaamisten järjestäjät, vertaisohjaajat, nettivapaaehtoiset sekä leirikummit. Koulutuksista vastaa yhdistyksen työntekijät, Perheaikaa.fi ja Tukinet.  Keväällä 2017 on koulutus ryhmänvetäjille sekä maatapaamisten järjestäjille. Koulutukset ovat avoimia kaikille jäsenillemme riippumatta esimerkiksi siitä, missä vaiheessa adoptioprosessia tai -polkua on menossa. Vapaaehtoisten koulutuksista voit lukea lisää täältä: https://adoptioperheet.fi/vapaaehtoisuus/koulutukset/

Ammattilaisten kouluttamiseen ei tällä hetkellä ole koulutushanketta tai työntekijää, joka vakituisesti vastaisi kouluttamisesta.

Monikkoperheet

Koulutuspuheenvuoroja rajatusti ammattilaisille ja oppilaitoksille pyydettäessä. Koulutuksessa kerrotaan mm. monikko-odotuksesta ja monikkoperheiden erityistarpeista, monikkoperheen arjesta tai monikkoperheiden toiveista ammattihenkilöstöä kohtaan. Lisäksi puhumme siitä, mitä tukea monikkoyhdistys voi tarjota.

Kouluttajana toimii työntekijä tai omakohtaisen kokemuksen omaava vapaaehtoiskouluttaja.

Työntekijän koulutuspalkkio on 100e/45min sekä kouluttajan matka- ja päivärahakulut (palkkio on neuvoteltavissa, mikäli kyseessä on pidempi koulutustilaisuus tai kouluttajalle ei kerry matka-aikaa).Vapaaehtoiskouluttajan kanssa palkkio neuvotellaan erikseen. Koulutuspyynnöt toimisto@suomenmonikkoperheet.fi

Lapsettomien yhdistys Simpukka

Koulutuspuheenvuoroja tarjotaan ammattilaisille ja opiskelijoille tilauksesta. Koulutusten sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • mitä tahaton lapsettomuus on ilmiönä ja kokemuksena, millaisia vaikutuksia sillä voi olla elämään.
 • kuinka lapsettomuudesta voi selvitä?
 • lapsettomuus ja parisuhde.
 • lahjasoluhoidoilla vanhemmaksi – mitä ammattilaisen on hyvä tietää?

Kouluttajana toimii työntekijä ja/tai kokemusasiantuntija.

Koulutuksen maksullisuus riippuu koulutuksen sisällöstä ja pituudesta sekä tilaajasta.

KÄPY – lapsikuolemaperheet

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille tietoa lapsikuolemaperheiden tukemisesta. Tiedon jakamisesta ja koulutuksesta vastaa KÄPY ry:n Kokemuskouluttajat-hanke vuosina 2015–2017. Kokemuskouluttajat-hankkeen koulutukset ovat maksuttomia. Kouluttajina toimivat vapaaehtoiset kokemuskouluttajat, joilla on kokemus oman lapsen kuolemasta, sekä hankkeen työntekijä.

Kokemuskouluttajatoiminta jatkuu osana KÄPY ry:n toimintaa myös hankkeen jälkeen. KÄPY ry:ltä voi tiedustella myös muusta koulutuksesta, liittyen esim. lapsen suruun. Näistä veloitamme matkakulut ja päivärahat, sekä pienimuotoisen luentopalkkion.

Kokemuskouluttajat-hankkeen koulutuksissa käsitellään esim. surua lapsen kuolemasta, lapsikuolemaperheiden kohtaamista ja tukemista sekä vertaistukea.

Sateenkaariperheet

Tarjoamme koulutusta perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille.

Koulutus pitää sisällään

 • perustiedot sateenkaariperheisiin liittyvistä käsitteistä
 • tietoja, joita tarvitset kun kohtaat sateenkaariperheen työssäsi
 • sateenkaariperheiden oikeudellisen aseman perustuntemuksen
 • tietoa perheiden kohtaamista sosiaalisista haasteista
 • konkreettisia vinkkejä moninaisten perheiden kohtaamiseen ja tukemiseen työssäsi

Koulutamme käynnissä olevan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman koulutushankkeen ajan maksutta toukokuun 2017 loppuun asti.

Toukokuun 2017 jälkeen koulutuspalkkiomme on 100e/45min sekä kouluttajan matkustamisesta aiheutuvat kulut (palkkio on neuvoteltavissa etenkin pidemmistä koulutustilaisuuksista sovittaessa). Kouluttajana toimii yhdistyksen työntekijä tai koulutettu vapaaehtoiskouluttaja. Mukaan voi olla mahdollista saada myös kokemusasiantuntija.

Familia – Kahden kulttuurin perheet

Koulutamme esimerkiksi kuntien ja järjestöjen työntekijöitä, vapaaehtoisia sekä opiskelijoita kahden kulttuurin perheiden erityispiirteistä. Duo-hankkeen koulutukset ja luennot liittyvät luonnollisesti kaksikulttuurisuus-teemaan, mutta niistä saatua tietoa voi soveltaa myös muussa työssä.

Duon luentojen ja koulutusten teemoja ovat olleet muun muassa:

 • Kahden kultuurin perheiden kohtaaminen
 • Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kohtaaminen
 • Kahden kulttuurin perheet maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyössä
 • Lapsen kaksikielisyyden ja kahden kulttuurin identiteetin tukeminen varhaiskasvatuksessa
 • Kahden kulttuurin perheiden vanhemmuuden tukeminen
 • Ero lapsiperheessä – kaksikulttuuristen perheiden erityispiirteitä
 • Kahden kulttuurin perheet päivähoidossa
 • Kaksikulttuuristen perheiden erityispiirteitä
 • Vuorovaikutus ja tunnetaidot kahden kulttuurin parisuhteessa
 • Koulutus voidaan myös räätälöidä tarpeiden mukaan.

Koulutuksen maksullisuus riippuu koulutuksen sisällöstä ja pituudesta sekä tilaajasta. Lyhyet ja valmiit, yhteistyössä toeteutetut koulutukset ovat olleet maksuttomia.

Kouluttajia ovat aiheesta riippuen joko projektikoordinaattori Tanja Del Angel tai projektipäällikkö Hanna Kinnunen tai molemmat. Duo projekti kestää vuoden 2016 loppuun, mutta koulutukset jatkuvat osana Familian toimintaa. Kouluttajana toimii jatkossa Familian suunnittelija.

Print this page