Ammattilaisille

Monimuotoisia perheitä yhdistää se, että oma perhe ei sovi siihen, mitä ympäröivä yhteisö ja yhteiskunta usein olettavat. Erilaiset perhetilanteet saattavat herättää hämmennystä myös lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Monimuotoisten perheiden kanssa toimiessa ammattilaisille pätevät samat periaatteet kuin minkä tahansa perheen osalta. Usein on kuitenkin hyödyllistä tietää hieman lisää siitä, minkälaisia kysymyksiä asiakkaan perhemuotoon voi liittyä. Mistä ammattilaisen olisi hyvä olla tietoinen? Kaikkein tärkeintä kaikenlaisten perheiden kohtaamisessa on kuitenkin kuunnella perheen omaa kertomusta ja antaa sille tilaa.

Alla olevien linkkien takaa löydät tietoa monimuotoisista perheistä ja heidän toiveistaan ja erityistarpeistaan perhemuodoittain ryhmiteltynä.

Monimuotoiset perheet -verkosto on tuottanut muutamia materiaaleja, joita voi hyödyntää esimerkiksi opetuksen tai kurssisuunnittelun tukena. Opetusluokan tai vaikka neuvolan seinälle tulostettu monimuotoiset perheet -juliste toimii myös hyvin keskustelun avaajana perheiden monimuotoisuudesta ja perheiden erityistarpeista.

Järjestöiltä löytyy paljon tietoa ja materiaalia erityisesti neuvolaan, varhaiskasvattajille ja opettajille.

Verkoston tuottamaa materiaalia löydät lisäksi muun muassa Terveyden ja hyvinvoininnin laitoksen julkaisusta Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen (2019).

Tilaa koulutus

Voit tilata meiltä monimuotoisiin perheisiin sekä monimuotoisten perheiden kohtaamiseen paneutuvaa maksutonta koulutusta. Koulutusten pituus ja sisältö räätälöidään tilaajan tarpeisiin sopivaksi.