Kahden kulttuurin perheet

Kaksikulttuurisella perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa vanhemmat ovat syntyneet eri maissa, ja jossa puolisoilla on toisistaan poikkeava kulttuuritausta ja lähes aina myös eri äidinkieli. Suomessa asuu yli 65 000 kahden kulttuurin paria ja perhettä. Noin puolet perheistä on lapsiperheitä.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan kahden kulttuurin perheitä?

 • Puolison maahanmuuttoprosessi ja siihen liittyvä sopeutumisstressi osuvat usein ajallisesti yhteen perheen perustamisen kanssa. Tämä kuormittaa myös suomalaista puolisoa ja vie voimavaroja vanhemmuudelta ja siihen valmistautumiselta.
 • Kaksikulttuuriset lapsiperheiden arjessa ulkopuolinen lastenhoitoapu on merkittävää, koska toisen puolison sukulaiset asuvat kaukana.
 • Ulkomaalaisella puolisolla voi ainakin Suomeen muuton alussa olla hyvin vähän omia ystäviä tai harrastuksia ja myös työllistymiseen liittyvät haasteet voivat olla korostuneita.
 • Perheen taloudellinen tilanne voi usein parisuhteen alkuvaiheessa aiheuttaa suomalaiselle puolisolle suuria paineita ja huolta.

Monet monikulttuurisen työn toimintamallit ja suositukset soveltuvat myös kahden kulttuurin perheen kohtaamiseen, erityisesti silloin kun palveluissa asioiva äiti on ulkomaalainen. Samoja asioita tulee kuitenkin huomioida myös, kun kohdataan suomalainen äiti, jonka puoliso on ulkomaalainen.

 • Ulkomaalaistaustaisen puolison näkökulma ja toiveet on otettava huomioon.
 • Kannusta vanhempia omien kieltensä puhumiseen lapsen kanssa.
 • Kohtele vanhempia yksilöinä, ei tietyn kulttuurin tyypillisinä edustajina. Opi erottamaan kulttuuriset ja kullekin perheelle ominaiset tavat toisistaan.
 • Kun kohtaat vain toisen vanhemman, pidä mielessäsi koko perhe ja molempien vanhempien kulttuurit ja kielet.
 • Omaksu tunnusteleva, herkkä ja kunnioittava asenne perhettä ja sen kulttuurista identiteettiä kohtaan.
 • Tue vanhempia parisuhteessa ja lastenkasvatustyössä, jossa on kaksi erilaista kulttuuria.
 • Muistuta perhettä puheen merkityksestä.