Leskiperheet

Suomessa leskeytyy vuosittain n. 4500 työikäistä ja n. 2000 lasta menettää vanhempansa alaikäisenä. Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukijärjestö, joka järjestää vertaistukitoimintaa ja antaa neuvontaa ja ohjausta leskeyteen liittyvien asioiden hoidossa. Se pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan leskiperheitä?

Toisen vanhemman kuolema on perheelle traumaattinen kokemus ja aiheuttaa turvallisuuden tunteen järkkymisen.

 • Lapsen vanhemmalle leskeytyminen tarkoittaa totaalista yksinhuoltajuutta.
 • Leskivanhempaa kuormittavat surun lisäksi monet kuolemaan, leskeytymiseen ja lasten edunvalvontaan liittyvät lakisääteiset velvoitteet ja asioiden hoitaminen.
 • Suru vaikuttaa surevaan kokonaisvaltaisesti (kehoon, käyttäytymiseen, tunteisiin, ajatteluun, sosiaalisiin suhteisiin) ja vie paljon aikaa ja voimia sekä aikuisella että lapsella.
 • Tukea tulee olla tarjolla riittävän pitkään.

Surevat arvostavat ammattilaisten rohkeutta kohdata sureva perhe

 • Ota yhteyttä ja tarjota tietoa saatavilla olevasta tuesta.
 • Kartoita perheen tukiverkko.
 • Tärkeä tukimuoto leskiperheelle on konkreettinen apu arkeen; kotitöihin ja lastenhoitoon.
 • Ennen lapsen päivähoitoon ja kouluun palaamista työntekijöiden on hyvä keskustella lapsen ja vanhemman kanssa ja sopia käytännön asioista esim. miten kuolemantapauksesta kerrotaan ja miten pidetään yhteyttä.

Puhu lapselle kuolemasta rehellisesti

 • Kannusta lasta puhumaan asiasta.
 • Lapset ovat usein huolissaan vanhemman jaksamisesta ja saattavat “säästää” häntä olemalla näyttämättä omaa suruaan.
 • Vahvista lapsen turvallisuuden tunnetta, arjen rutiineilla ja aikuisen läsnäolon keinoin.
 • Surun käsittelyyn sopivat toiminnalliset menetelmät kuten leikki, sadut ja piirtäminen.
 • Auta ja rohkaise lasta käsittelemään erilaisia tunteita sekä muistelemaan kuollutta vanhempaa.
 • Anna lapsen surulle tilaa. Huomaa, että lapsen tapa surra on erilainen kuin aikuisen.

Tietoa lapsen surusta ja opaskirjanen tukemiseen: www.nuoretlesket.fi/lapsen-ja-nuoren-suru

Leskille ja leskiperheille toimintaa järjestävät Suomen nuoret lesket ry:n lisäksi mm. Suomen Mielenterveysseura, seurakunnat ja Eläkeliitto (leskien kursseja). Suomen nuoret lesket ry:n nettisivuille on koottu tietoa eri tahojen toiminnasta. Julkiselta puolelta tukea voi hakea mm. terveydenhuollon psykologeilta ja perheneuvolasta.