Tahatonta lapsettomuutta kokeneet perheet

Tahattoman lapsettomuuden kokeneiden perheiden määrä on kasvanut viime vuosina. Perheiden erityistarpeiden tunnistamisesta on tullut uusi haaste perheiden palveluissa toimivien arkeen. Perheitä kohtaavassa työssä ammattilaisen tulee tunnistaa, että lapsettomuus ja joskus pitkäänkin jatkuneet hedelmöityshoidot jättävät perheeseen jäljen, jota lapsen saaminenkaan ei usein paranna.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan tahattomasti lapsettomia tai lapsettomuustaustaisia perheitä?

 • Tahaton lapsettomuus on yleistä, se koskettaa joka viidettä pariskuntaa.
 • Tahaton lapsettomuus on vaiettua.
 • Tahaton lapsettomuus vaikuttaa myös parisuhteeseen.
 • Jokainen kokee tahattomasta lapsettomuudesta johtuvaa surua omalla tavallaan.
 • Lapsettomuuden kokemus ei pääty raskauteen tai lapsen saamiseen.
 • Lapsen saaneet voivat kärsiä sekundäärisestä lapsettomuudesta.

Kysy, kuule ja kuuntele

 • Ota lapsettomuustausta rohkeasti puheeksi.
 • Kysy millaisia pelkoja alkanut raskaus tai tuleva vanhemmuus aiheuttaa vanhemmissa?
 • Suhtaudu pelkoihin vakavasti.
 • Ota pelot ja tunteet puheeksi jokaisella käynnillä ja kaikkien vanhempien kanssa.

Ohjaa saamaan vertaistukea

 • Huolehdi ettei perhe jää yksin, ohjaa vertaistuen pariin.
 • Tarjoa tietoa kirjallisena.

Raskaus ja lapsen saaminen eivät ”paranna” lapsettomuutta. Lapsettoman ihmisen tuen tarve ei pääty raskauden alkamiseen! Lapsen saaminen usein korjaava kokemus, mutta kipeät tunteet ja menetys eivät pyyhkiydy pois, päinvastoin niille saattaa löytyä tila ja uskallus vasta lapsen saamisen jälkeen.

 • Suru lapsettomuudesta saattaa jatkua, kun perheeseen toivotaan lisää lapsia. Tästä seuraa ristiriita: miten voin surra sitä, että meillä on vain yksi lapsi, kun pitäisi osata iloita tästä kauan kaivatusta.

Usein lapsettomat selviytyvät lapsiperheeksi yhtä kokemusta rikkaampina, mutta lapsettomuuden kohtaamiseen sisältyy kuitenkin riski kohdata vaikeuksia elämässä laajemminkin.