Yhden vanhemman perheet

Yhden vanhemman perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa arki pääsääntöisesti sujuu yhden vanhemman panostuksella. Tähän ryhmään kuuluu siis yksinhuoltajia, yhteishuoltajia, vuoroviikkovanhempia ja yksin lasta odottavia. Suomessa yli viidennes kaikista lapsiperheistä on yhden vanhemman perheitä ja joka kolmas lapsi elää jossain elämänsä vaiheessa yhden vanhemman perheessä. Yhden vanhemman perheistä yli 80 % on naisen luotsaamia perheitä.

Lasten näkökulmasta yhden vanhemman perhe on kokonainen perhe siinä missä mikä muukin perhemuoto.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan yhden vanhemman perheitä?

  • Yhden vanhemman perheitä kohdatessa on tärkeä kuunnella perheen tarina.
  • Yksinhuoltajuus ei välttämättä ole ongelma tai onnettomuus vaan se saattaa olla ratkaisu, se saattaa olla turvallinen ja rauhallinen perhemuoto verrattuna aiempaan.
  • Yksin lapsiperheen vanhempana toimiminen voi olla seurausta erosta, puolison kuolemasta tai alusta asti suunniteltu perhemuoto.
  • Lapsella voi olla läheiset suhteet toiseen vanhempaansa tai muihin aikuisiin.
  • Onnittele vanhempaa tulevasta lapsesta ja jo syntyneistä.

Yhden vanhemman perheet ovat taloudellisesti haastavassa tilanteessa verrattuna muihin perheisiin. Tähän vaikuttaa se, että perheessä on käytettävissä vain yhden aikuisen tulot, naiset saavat keskimäärin miehiä pienempää palkkaa ja se, että työllistyminen pienten lasten vanhempana on haasteellista.

  • Kysy vanhemman voimavaroista ja informoi tarvittaessa hoivapalveluista.
  • Yhden vanhemman perheessä aikuisen verkostoihin on tärkeä kiinnittää huomiota – onko ystäviä, suhde mahdolliseen aikaisempaan puolisoon, vertaistukea? Onko apua arjessa vai onko aina lasten kanssa?

Moni yhden vanhemman perheen aikuinen kaipaisi joskus käytännön apua. Pienikin tuki arjessa auttaa usein jaksamaan arjessa. Muista myös järjestää lastenhoito yhden vanhemman perheille tarkoitetun toiminnan yhteyteen.