Verkosto ja järjestöt

Monimuotoiset perheet -verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä. Kaikilla järjestöillä on myös jotakin huomautettavaa siitä, kuinka suomalainen perhelainsäädäntö ja palvelujärjestelmä huomioivat perheiden monimuotoisuuden.

Monimuotoiset perheet -verkoston jäsenjärjestöt ovat

Kaikkien perheiden Suomi on vaikuttamistyöhön suuntautuva hanke, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta parempi paikka monimuotoisille perheille muun muassa vaikuttamalla siihen, että:

 • Perhevapaajärjestelmä huomioi monimuotoiset perheet
 • Perheet saavat enemmän tukea ja apua moninaisten elämäntilanteiden kohdatessa
 • Lapsille voidaan varmistaa oikeus tavata sosiaalisia vanhempia
 • Perheille tarjotaan psyykkistä tukea kriisin kohdatessa ja kriisien jälkihoitoon kiinnitetään riittävää huomiota
 • Taloudellisten etuuksien rakenteelliset epäkohdat korjataan siten, että monimuotoisten perheiden taloudellinen toimeentulo turvataan samalla tavalla kuin muidenkin perheiden

Lisäksi hankkeen jokaisella järjestöllä on oma tavoite, jota edistetään yhteistyössä hankkeen ja Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa. Nämä tavoitteet ovat järjestöittäin seuraavat:

 • Adoptioperheet ry: Suomeen on saatava kansallinen adoptio-ohjelma
 • Familia Club ry: Väestörekisteriin tulee voida ilmoittaa useampi kuin yksi äidinkieli
 • KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry: Lapsen kuoleman jälkeinen sairausloman diagnoosi muu kuin masennus
 • Suomen Monikkoperheet ry: Monikkoperheellisyyden tulee itsessään olla peruste subjektiivisen päivähoidon täyspäiväisyydelle tulevan uudistuksen jälkeen.
 • Suomen nuoret lesket ry: Perhe-eläkkeiden epäkohtien korjaaminen
 • Perhehoitoliitto ry: Perhehoitajan aseman parantaminen
 • Sateenkaariperheet ry: Vanhemmuusolettama ja lapsen tunnustamismenettelyn yhdenvertaisuus
 • Lapsettomien yhdistys Simpukka ry: Hedelmöityshoitolain muutostarpeiden arviointi, hoidon saannin kriteerit ja muutoksenhakuoikeus
 • Suomen Uusperheiden Liitto ry: Etälapsen aseman parantaminen
 • Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry: Tuomioistuimiin pitää saada käräjätuomarin avuksi perheneuvonnan, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoita.

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen hankesuunnitelman löydät täältä ja toimintasuunnitelmien tiivistelmät seuraavasti:

Vuosi 2014 täältä.

Vuosi 2015 täältä.

Hankkeen väliarviointiraportin teki VS-Lapset ry:n toiminnanjohtaja Eija Heimo, ja se löytyy täältä.

Print this page