Verkosto ja järjestöt

Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto. Järjestöjä yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä. Kaikilla järjestöillä on myös jotakin huomautettavaa siitä, kuinka suomalainen perhelainsäädäntö, palvelujärjestelmä ja työelämä huomioivat perheiden monimuotoisuuden. Järjestöjen yhteenlasketut kohderyhmät edustavat yli 1/3 kaikista suomalaisista perheistä.

Monimuotoiset perheet -verkoston jäsenjärjestöt ovat

Verkosto tekee vaikuttamistyötä, jotta Suomi olisi parempi paikka ihan kaikenlaisille perheille. Tavoitteena on, että monimuotoiset perheet ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden perheiden kanssa lainsäädännössä, lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä työelämässä. Lisäksi verkoston tavoitteena on vahvistaa nykyisten ja tulevien ammattilaisten osaamista monimuotoisuuden kohtaamisesta ja perheiden erityistarpeista.

Monimuotoiset perheet -verkoston toiminta perustuu Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen (20132019) aikana tehdylle kehittämistyölle. Verkoston toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Tutustu verkoston poliittisiin tavoitteisiin vuosille 20192023.

Toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja arviointiraportit löydät kohdasta arviointi.

Kaikkien perheiden Suomi -hanke (20132019)

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen tavoitteena oli tehdä Suomesta parempi paikka monimuotoisille perheille. Vaikuttamistyöhön keskittyvä hanke mahdollisti järjestöjen välisen tiiviin verkostotyöskentelyn sekä yhteisten vaikuttamistyön työkalujen kehittämisen. Verkostona työskentelyn myötä syntyi uutta tietoa ja osaamista järjestöjen vaikuttamistyön keinoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen tavoitteena oli:

• Tiedon kerääminen perheiden monimuotoisuudesta ja tämän tiedon vieminen päättäjien ja palvelujärjestelmän tietoisuuteen.
• Työn ja perheen yhteensovittamisen parantaminen monimuotoisten perheiden osalta työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyönä.
• Palvelujärjestelmän rakenteelliselle tasolle suuntautuva vaikuttaminen yleisesti, ja erityisesti lapsi- ja perhepalvelujen kärkihankkeen ja perhekeskusten muodostamistyön puitteissa.
• Verkostomaisen vaikuttamistyön käytäntöjen vahvistaminen ja yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen.

Print this page