Verkosto ja järjestöt

Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto. Järjestöjä yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä. Kaikilla järjestöillä on myös jotakin huomautettavaa siitä, kuinka suomalainen perhelainsäädäntö ja palvelujärjestelmä huomioivat perheiden monimuotoisuuden. Järjestöjen yhteenlasketut kohderyhmät edustavat yli 1/3 kaikista suomalaisista perheistä.

Monimuotoiset perheet -verkoston jäsenjärjestöt ovat

Kaikkien perheiden Suomi on vaikuttamistyöhön suuntautuva hanke, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta parempi paikka monimuotoisille perheille.

Hanke mahdollistaa järjestöjen välisen tiiviin verkostotyöskentelyn ja yhteisten vaikuttamistyön työkalujen kehittämisen. Verkostona työskentelyn myötä syntyy uutta tietoa ja osaamista järjestöjen vaikuttamistyön keinoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen tavoitteena on:

• Tiedon kerääminen perheiden monimuotoisuudesta ja tämän tiedon vieminen päättäjien ja palvelujärjestelmän tietoisuuteen.
• Työn ja perheen yhteensovittamisen parantaminen monimuotoisten perheiden osalta työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyönä.
• Palvelujärjestelmän rakenteelliselle tasolle suuntautuva vaikuttaminen yleisesti, ja erityisesti lapsi- ja perhepalvelujen kärkihankkeen ja perhekeskusten muodostamistyön puitteissa.
• Verkostomaisen vaikuttamistyön käytäntöjen vahvistaminen ja yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen.

Hankkeen perhepoliittisiksi viesteiksi on kumppanuusjärjestöjen kesken sovittu seuraavat tavoitteet:

• Perhevapaajärjestelmä uudistetaan tavalla, joka huomioi monimuotoiset perheet.
• Perheet saavat enemmän tukea ja apua moninaisten elämäntilanteiden kohdatessa.
• Lapsille voidaan varmistaa oikeus tavata sosiaalisia vanhempia.

Kaikkea hankkeen ja verkoston toimintaa läpäisee rasisminvastainen eetos.

Tutustu myös verkoston poliittisiin tavoitteisiin vuosille 2019-2023.

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen hankesuunnitelman, toimintasuunnitelmat ja arviointiraportit löydät kohdasta arviointi.

Print this page