Verkosto ja järjestöt

Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto. Järjestöjä yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä. Kaikilla järjestöillä on myös jotakin huomautettavaa siitä, kuinka suomalainen perhelainsäädäntö ja palvelujärjestelmä huomioivat perheiden monimuotoisuuden. Järjestöjen yhteenlasketut kohderyhmät edustavat yli 1/3 kaikista suomalaisista perheistä.

Monimuotoiset perheet -verkoston jäsenjärjestöt ovat

Kaikkien perheiden Suomi -hanke (20132019)

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta parempi paikka monimuotoisille perheille. Vaikuttamistyöhön keskittyvä hanke mahdollistaa järjestöjen välisen tiiviin verkostotyöskentelyn sekä yhteisten vaikuttamistyön työkalujen kehittämisen. Verkostona työskentelyn myötä syntyy uutta tietoa ja osaamista järjestöjen vaikuttamistyön keinoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen tavoitteena on:

• Tiedon kerääminen perheiden monimuotoisuudesta ja tämän tiedon vieminen päättäjien ja palvelujärjestelmän tietoisuuteen.
• Työn ja perheen yhteensovittamisen parantaminen monimuotoisten perheiden osalta työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyönä.
• Palvelujärjestelmän rakenteelliselle tasolle suuntautuva vaikuttaminen yleisesti, ja erityisesti lapsi- ja perhepalvelujen kärkihankkeen ja perhekeskusten muodostamistyön puitteissa.
• Verkostomaisen vaikuttamistyön käytäntöjen vahvistaminen ja yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen.

Tutustu myös verkoston poliittisiin tavoitteisiin vuosille 20192023.

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja arviointiraportit löydät kohdasta arviointi.

Print this page