Verkosto ja järjestöt

Monimuotoiset perheet -verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä. Kaikilla järjestöillä on myös jotakin huomautettavaa siitä, kuinka suomalainen perhelainsäädäntö ja palvelujärjestelmä huomioivat perheiden monimuotoisuuden.

Monimuotoiset perheet -verkoston jäsenjärjestöt ovat

Kaikkien perheiden Suomi on vaikuttamistyöhön suuntautuva hanke, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta parempi paikka monimuotoisille perheille.

Hanke mahdollistaa järjestöjen välisen tiiviin verkostotyöskentelyn ja yhteisten vaikuttamistyön työkalujen kehittämisen. Verkostona työskentelyn myötä syntyy uutta tietoa ja osaamista järjestöjen vaikuttamistyön keinoista ja mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena on:

• Tiedon kerääminen perheiden monimuotoisuudesta ja tämän tiedon vieminen päättäjien ja palvelujärjestelmän tietoisuuteen.
• Työn ja perheen yhteensovittamisen parantaminen monimuotoisten perheiden osalta työmarkkinajärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa.
• Palvelujärjestelmän rakenteelliselle tasolle suuntautuva vaikuttaminen yleisesti, ja erityisesti lapsi- ja perhepalvelujen kärkihankkeen ja perhekeskusten muodostamistyön puitteissa.
• Verkostomaisen vaikuttamistyön käytäntöjen vahvistaminen ja yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen.

Hankkeen perhepoliittisiksi viesteiksi on kumppanuusjärjestöjen kesken sovittu:

• Perhevapaajärjestelmä uudistetaan tavalla, joka huomioi monimuotoiset perheet
• Perheet saavat enemmän tukea ja apua moninaisten elämäntilanteiden kohdatessa
• Lapsille voidaan varmistaa oikeus tavata sosiaalisia vanhempia

Lisäksi kaikkea hankkeen ja verkoston toimintaa läpäisee rasisminvastainen eetos.

 

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen hankesuunnitelman löydät täältä ja toimintasuunnitelmien tiivistelmät seuraavasti:

Vuosi 2014 täältä.

Vuosi 2015 täältä.

Vuosi 2016 täältä.

Vuosi 2017 täältä.

Vuosi 2018 täältä.

Hankkeen väliarviointiraportin teki VS-Lapset ry:n toiminnanjohtaja Eija Heimo, ja se löytyy täältä.

Print this page