Adoptioperheet ry

Adoptioperheet ry on Nordic Adoption Councilin (NAC), Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n ja Lastensuojelun keskusliiton (LSKL) jäsen. Adoptioperheet ry on valtakunnallinen kokemusasiantuntija adoptiopolulla odotuksesta aina lapsen aikuisuuteen asti. Yhdistys pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä, ottamaan kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja parantamaan adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa.

Yhdistys on valtakunnallinen, adoptiopalvelunantajista riippumaton ja sen jäseniksi voivat kuulua sekä kotimaasta että ulkomailta adoptoineet tai adoptiota harkitsevat sekä adoptoidut, adoptioperheen läheiset ja muut, jotka kannattavat yhdistyksemme päämääriä. Yhdistyksellä on myös ulkosuomalaisia jäseniä. Yhdistys tiedottaa ja opastaa terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia sekä tekee yhteistyötä median kanssa. Perheitä tuetaan koordinoimalla koko maan kattavaa vertaistukea, järjestämällä jäsentapaamisia, koulutusta ja luentoja adoptioaiheista.

Yhdistyksen vaikuttamistyö keskittyy yhtäläisten perhevapaiden ja adoptiotukien saamiseen. Adoptioperheitä edustetaan mm. Valviran adoptiolautakunnan täysistunnoissa sekä Kelan asiakasraadissa. Lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan adoptioon liittyviin mielikuviin median kautta.

Järjestö julkaisee Adoptioperheet-lehteä, joka on ainoa adoptioon keskittyvä kotimainen julkaisu. Lisäksi järjestetään luentoja sekä perinteisesti että netin välityksellä. Nettisivuiltamme löytyy oppaat varhaiskasvatukseen ja kouluun sekä neuvolaan.

Adoptioperheet ry:n www-sivut

Print this page