Familia ry

Familia ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka tuo yhteen Suomessa asuvia ihmisiä, riippumatta heidän syntymämaastaan, kielestään tai kulttuuritaustastaan. Toiminnan tarkoituksena on tukea eri syistä Suomeen muuttaneiden ja Suomessa syntyneiden ihmisten kaksisuuntaista kotoutumista. Yhdistys järjestää Suomeen muuttaneille ja Suomessa syntyneille ihmisille sekä kahden kulttuurin perheille monipuolista toimintaa, esimerkiksi suomen kielen kursseja ja keskusteluryhmiä kasvokkain ja netissä, lasten ja perheiden kerhoja, aikuisten harrastustoimintaa, Äiti & vauva -ryhmiä, vanhempainvalmennusta sekä luentoja, infotilaisuuksia ja koulutuksia.

 

Familian Duo-toiminta on kahden kulttuurin pareille ja perheille tarkoitettua toimintaa, joka tuo yhteen kahden kulttuurin arkea eläviä ihmisiä ja perheitä ajatuksineen ja kokemuksineen. Toimintaa järjestetään kasvotusten ja netissä ympäri Suomea. Duo-toiminta sisältää muun muassa:

  • Duo nettitoimintaa (chatit, luennot ja koulutukset sekä nettiryhmät ja -kurssit)
  • Duo vanhempainvalmennusta
  • Duo Olohuone -tapaamisia
  • Duo Äiti & vauva -ryhmiä

Lisätietoa kahden kulttuurin perheistä ja Duo-toiminnasta:

Lisätietoa Familia ry:stä ja sen matalan kynnyksen kotouttamista tukevasta toiminnasta:

 

Print this page