KÄPY Lapsikuolemaperheet ry

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry on vertaistukiyhdistys, joka tukee kuoleman kautta lapsensa menettäneitä perheitä, lapsen kuolintavasta ja iästä riippumatta. Yhdistyksen jäsenet ovat lapsen kuoleman kokeneita vanhempia, sisaruksia, isovanhempia ja perheen ystäviä sekä työssään lapsikuolemia kohtaavia ammattilaisia. KÄPY tarjoaa valtakunnallista tukea lapsensa kuoleman kautta menettäneille perheille mm. tukipuhelimen, tukihenkilöiden, vertaistukiryhmien sekä perheviikonloppujen avulla. Työssään lapsikuolemia kohtaaville ammattilaisille annetaan tietoa ja tukea perheiden kohtaamiseen liittyen.

Yhdistys pyrkii parantamaan lapsen kuoleman kohdanneiden perheiden saamaa tukea yhteiskunnallisella tasolla järjestämällä koulutuksia ja seminaareja jotka on suunnattu perheitä kohtaaville ammattilaisille. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä tehdään mm. seuraaviin aiheisiin liittyen: kotipalvelun turvaaminen lapsikuolemaperheille, sairausloma ilman masennusdiagnoosia, erityisvanhempainraha lapsen kuoleman kokeneille vanhemmille lapsen iästä riippumatta sekä mahdollisuus isyysrahaan ja isyysvapaaseen myös kohtukuolematapauksissa.

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry on julkaissut kirjallista tukimateriaalia lapsen kuoleman kokeneille perheille sekä oppaan surevan lapsen tukemisesta. Yhdistys osallistuu koulutusten ja seminaarien järjestämiseen, ja yhdistyksestä voi pyytää kokemuspuheenvuoroja tai luentoja surevan perheen tukemiseen liittyen. Tietoa toiminnasta ja vertaistuesta jaetaan myös yhdistyksen lehden ja kotisivujen välityksellä.

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry:n www-sivuille

Print this page