Monimuotoiset perheet ry

Tämä sivu on Monimuotoiset perheet – Strjärnfamiljer ry:n virallinen kotisivu. Tänne tulevat yhdistyksen kokouskutsut sekä yleiskokousten pöyräkirjat. Täältä löydät myös yhdistyksen säännöt sekä muut olennaiset tiedot.

Monimuotoiset perheet ry on vuonna 2017 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on valvoa monimuotoisissa perheissä elävien ihmisten etua, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja lisätä yhteiskunnallista ymmärrystä perheiden monimuotoisuudesta.

Yhdistys seuraa perhepolitiikan, lasten ja perheiden palvelujen sekä työelämän kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Se myös ohjaa ja neuvoo jäseniään vaikuttamistyöhön ja viestintään liittyvissä asioissa sekä vie tietoa perheiden erityistilanteista päättäjille ja ammattilaisille.

Kokouskutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 29.11.2017

Monimuotoiset perheet ry:n hallitus on päättänyt, että yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään 29.11.2017 klo 11 – 13 osoitteessa Hämeentie 29, 7. krs, 00500 Helsinki.

Kokouskutsu on ollut nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla 22.11.2017 alkaen eli 7 päivää ennen kokousta, kuten säännöt edellyttävät.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
  6. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä.
  7. käsitellään muut esille tulevat asiat

 

Print this page