Monimuotoiset perheet ry

Tämä sivu on Monimuotoiset perheet – Strjärnfamiljer ry:n virallinen kotisivu. Tänne tulevat yhdistyksen kokouskutsut sekä yleiskokousten pöyräkirjat. Täältä löydät myös yhdistyksen säännöt sekä muut olennaiset tiedot.

Monimuotoiset perheet ry on vuonna 2017 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on valvoa monimuotoisissa perheissä elävien ihmisten etua, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja lisätä yhteiskunnallista ymmärrystä perheiden monimuotoisuudesta.

Yhdistys seuraa perhepolitiikan, lasten ja perheiden palvelujen sekä työelämän kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Se myös ohjaa ja neuvoo jäseniään vaikuttamistyöhön ja viestintään liittyvissä asioissa sekä vie tietoa perheiden erityistilanteista päättäjille ja ammattilaisille.

 

Kokouskutsu yhdistyksen vuosikokoukseen 2.5.2018

Monimuotoiset perheet ry:n hallitus on päättänyt, että yhdistyksen vuosikokous pidetään 2.5.2018 klo 11:20 osoitteessa Hämeentie 29, 7. krs, 00500 Helsinki.

Kokouskutsu on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla 24.4.2018 alkaen eli 7 päivää ennen kokousta, kuten säännöt edellyttävät.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
  8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
  9. valitaan yhdistykselle hallitus
  10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

Helsingissä 24.4.2018
Monimuotoiset perheet ry:n hallituksen puolesta
Juha Jämsä
puheenjohtaja

Print this page