Perhehoitoliitto ry

Perhehoitoliitto on toimeksiantosuhteisen perhehoidon valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Liitto toimii kattojärjestönä 21 sijaisvanhempien ja perhehoitajien alueelliselle yhdistykselle, joissa on noin 3800 jäsentä.  Liitto tekee yhteistyötä yhdistystensä ja perhehoitajien kanssa edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa.  Kehittämistyötä kuntien, järjestöjen ja muiden perhehoidon toimijoiden kanssa tehdään sijaisperheiden perhehoitoperheiden tukimuotojen ja aseman parantamiseksi.

Perhehoitoliiton valtakunnallinen toiminta keskittyy yhteistyöhön ja yhteisiin kehittämishankkeisiin erityisesti kuntien, perhehoidon alueellisten yksiköiden ja muiden perhehoidon toimijoiden kanssa.  Liitto järjestää vertaistukitoimintaa sekä koulutuksia sijaisvanhemmille, perhehoitajille ja sosiaalityöntekijöille. Lisäksi liiton toimesta järjestetään ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon kouluttajakoulutuksia. Lastensuojelun perhehoidon ennakkovalmennuksesta PRIDE –valmennuksesta vastaa Pesäpuu ry. Perhehoitoliitto kouluttaa PRIDE –kouluttajat perhehoitajan aseman osalta.

Perhehoitoliiton tavoitteena on sijaisperheiden ja perhehoitajien aseman parantaminen. Vaikuttamistyö kuntien toimeksiantosuhteisen perhehoidon suunnitelmalliseen järjestämiseen on keskeistä ja se keskittyy perhehoitajien sosiaaliturvan sekä lastensuojelun perhehoidon sijaisvanhempien juridisen aseman vahvistamiseen. Perhehoitajien lakisääteinen oikeus tukeen ei toteudu riittävässä määrin ja perhehoitajat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa tuen saannin osalta.

Perhehoitoliiton julkaisuja ovat oppaat ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon kouluttajakoulutuksiin sekä kouluttajille että ennakkovalmennukseen osallistujille. Perhehoitoliiton oppaista tärkein on Parasta perhehoitoa – perhehoidon tietopaketti, joka on tarkoitettu jokaiselle sijaisvanhemmalle ja perhehoitajalle ja perhehoidosta vastaavalle työntekijälle.

Perhehoitoliiton sivuille

Print this page