Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija, jonka tavoitteena on tahattomasti lapsettomien ihmisten hyvinvointi. Simpukka-yhdistyksen toimintaan voivat osallistua kaikki tahatonta lapsettomuutta kokevat. Olennaista on oma kokemus siitä, että ei voi syystä tai toisesta saada lasta tai lisää lapsia, vaikka haluaisi, tai että lapsettomuuskokemus on yhä osa elämää, vaikka olisi lapsen tai lapsia saanutkin.

Tahattomasti lapsettomat jakautuvat alaryhmiin, joihin kuuluvat esimerkiksi hedelmöityshoidoissa olevat, kaksin jääneet, lapsettomuuden jälkeen biologisen lapsen saaneet, lapsen adoption tai sijaisvanhemmuuden kautta saaneet, luovutettuja sukusoluja hoidoissa käyttäneet, lapsettomuuden vuoksi eronneet, uusperheet, joista toisella puolisolla on biologisia lapsia, sinkut, lapsensa keskenmenon kautta menettäneet ja sekundäärisesti lapsettomat. Kaikki alaryhmät huomioidaan yhdistyksen toiminnassa.

Tärkein tavoitteemme on, että tahattomasti lapsettomat voivat yhteiskunnassamme hyvin. Hyvinvointia edistetään tarjoamalla vertaistukea, jakamalla tietoa sekä lapsettomille että suurelle yleisölle, valvomalla tahattomasti lapsettomien etuja ja vaikuttamalla lapsettomia koskeviin päätöksiin. Vertaistukea on tarjolla vertaistukiryhmissä, tapaamisissa ja sähköisesti.

Vaadimme riittävästi resursseja hedelmöityshoitoihin. Hedelmöityshoitojen saatavuus ei saa riippua taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Hedelmöityshoidoissa on huomioitava myös psyykkinen tuki. Muistutamme, että hedelmöityshoidot eivät ole yhteiskunnalle vain pelkkä kuluerä, vaan niiden avulla saadaan tulevaisuuden veronmaksajia.

Jäsenistölleen yhdistys julkaisee Simpukka-lehteä neljä kertaa vuodessa. Muita julkaisuja ovat mm. tietovihkoset lapsettomuuskriisissä oleville, lapsettomien läheisille, miehille ja keskenmenon kokeneille.

Simpukka ry:n www-sivuille

Print this page