Suomen Monikkoperheet ry

Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnan tarkoituksena on monikkoperheiden hyvinvoinnin tukeminen sekä kaksoset tai kolmoset saavien perheiden tasa-arvoinen asema lapsensa yksittäin syntyneiden kanssa.

Suomen Monikkoperheet ry:n toimisto sijaitsee Jyväskylässä ja se toimii kattojärjestönä itsenäisille monikkoperheyhdistyksille, joita on 18 eri puolilla Suomea. Järjestön toiminta on keskittynyt monikkovanhemmuuden tukemiseen. Erityistietoa tarvitaan mm. monikkoudesta ja monikkovanhemmuudesta. Monikkoperheet tarvitsevat enemmän palveluja mm. jaksamisensa tueksi. Perheillä on erityisiä taloudellisia paineita ennakoimattoman elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Sosiaalietuudet eivät kuitenkaan kaikilta osin huomioi sitä, että raskaudesta voi syntyä kerralla useampi kuin yksi lapsi. Tavoitteiden saavuttamiseksi teemme yhteistyötä ja tiedotamme mm. päättäjiä ja monikkoperheitä työssään tukevia ammattilaisia. Lisäksi järjestö tuottaa ja levittää tietoa niin monikkoperheille kuin heitä tukeville ammattilaisille.

Jäsenyhdistysten vertaistukityötä tuetaan valtakunnallisella koordinoinnilla, koulutuksella, materiaaleilla sekä käytännön avulla.  Alueelliset monikkoperheyhdistykset järjestävät yksin tai yhdessä julkisen sektorin kanssa monikkoperhevalmennuksia, joita varten tuotetaan ohjausmateriaalia sekä järjestetään vertaisohjaajille koulutusta ja vertaistapaamisia. Perheaikaa.fi-sivustolle tuotetaan nettivertaistukea monikko-odottajaperheille ja pienten monikkolasten perheille.

Suomen Monikkoperheet ry:n  vaikuttamistyö kohdentuu erityisesti sosiaalietuuksiin sekä ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisen parantamiseen. Työtä tehdään lapsikohtaisen isyysrahan saamiseksi nykyisen raskauskohtaisen isyysrahan sijaan. Vaikutamme myös siihen, että lapsiperheiden kotipalvelua olisi lapsiperheille ja monikkoperheille paremmin saatavissa. Ennaltaehkäisevää tukea tulee saada myös ilman lastensuojeluasiakkuutta. Monikkoperheelle suunnattu perhevalmennus tulisi olla kaikkien monikkovauvoja odottavien vanhempien saatavilla. Monikkoperheitä kohtaavilla ammattilaisilla tulisi olla enemmän tietoa monikkoperheiden erityistarpeista. Keinoja ovat päättäjien tapaamiset, lausunnot ja kuulemiset sekä tiedon ja materiaalin tuottaminen.

Suomen Monikkoperheet ry on julkaisut sähköistä, maksutonta materiaalia monikkoperhevalmennuksen ohjauksen tueksi ”Hyvä alku monikkovanhemmuuteen – Ammattihenkilöstön opas monikkoperhevalmennukseen” (2013). Sen lisäksi ilmestyi opas vertaisohjaajille sekä ohjauksen tukimateriaali;  diasarjat ja vanhemmille jaettava materiaali sekä 38-minuuttinen Hyvä alku monikkovanhemmuuteen – Ensitietovideo kaksosia ja kolmosia odottaville. Lisäksi yhdistys on julkaissut monikkolasten kasvatuksen erityiskysymyksiä käsittelevän “Yhdessä ja erikseen – Näin tuen alle kouluikäisen kaksos- ja kolmoslapsen kasvua – oppaan” (2010). Jäsenilleen järjestö tarjoaa Monikko- lehden.

Monikkoperheiden www-sivuille

Print this page