Kuntavaalitavoitteet 2021 on julkaistu

By Anna Moring 12.6.2020

Monimuotoiset perheet -verkoston kuntavaalitavoitteet 2021 sekä laajemmat kuntapoliittiset tavoitteet 2021-2025 on julkaistu.

Verkoston tavoitteena on kaikkien perheiden kunta, jossa jokaisella lapsella, nuorella ja perheellä on hyvä asua ja elää. Tavoitteissa korostuvat lasten, nuorten ja perheiden arkeen vaikuttavat palvelut, kuten päiväkoti, koulu, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta sekä kotipalvelu.

Lähtökohtana kaikessa lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvassa kuntapoliittisessa päätöksenteossa tulisi olla tietoisuus siitä, minkälaisia perheitä kunnassa asuu.

Kaikkien perheiden kunta ottaa myös työnantajana huomioon henkilöstönsä perhesuhteet ja tukee työn ja perheen yhteensovittamista kaikissa perhetilanteissa.

Print this page