Inlärningsmaterial

Video och uppgifter

Den första videon Var tredje familj representerar mångfald (8 min) ger basinformation om familjers mångfald och om varför det är viktigt att beakta olika familjer inom servicen för barn, unga och familjer. Andra videon Bemötande av familjers mångfald (11 min) går man igenom utmaningar som familjer ställs inför och som kan stå i vägen för ett bra bemötande.

Videorna fungerar bra som material för självständiga studier. Tillsammans med uppgifterna som följer kan du också bygga upp en 45-60 minuters lektion om familjers mångfald för t.ex. blivande socionomer, barnträdgårdslärare, sjukvårdare, hälsovårdare eller lärare. Videorna och uppgifterna fungerar också som diskussionsväckare vid fortsatt utbildning eller utvecklingsdagar på arbetsplatsen.

Videorna finns på denna sida eller på YouTube. Från YouTube hittar du videorna också med finsk och engelsk text.

Uppgifter

  1. Titta på videon Var tredje familj representerar mångfald (8 min). Diskutera sedan i smågrupper eller parvis: Varför är det viktigt att beakta familjers diversitet? Hur kan du göra mångfald synlig i ditt arbete? Skriv upp fem konkreta tips. Om det blir tid över, kolla upp definitionerna på följande ord: Bonusfamilj, regnbågsfamilj, ensamstående förälder.
  2. Titta på videon Bemötande av familjers mångfald (11 min) och skriv upp faktorer som enligt videon hindrar bra bemötande. Fundera parvis eller i smågrupper på hur ni kunde avveckla dessa hinder.
    Om ni har tid, kan ni också föra en gemensam diskussion efter par- och smågruppsdiskussionerna.

Affisch

Här kan du printa ut en affisch om familjers mångfald. Affischen kan användas på olika sätt. Bästa resultat uppnår du om du printar ut den som porträtt på ett A3-papper. Du kan använda den som inlärningsmaterial eller sätta den till exempel på väggen till ett klassrum eller ett mottagningsutrymme.