Adoptivfamiljer

Hur bemöta en adoptivfamilj?

Att bli adoptivförälder innebär ofta att en långvarig dröm går i uppfyllelse. Familjen har kanske väntat på sitt barn i flera år – eller så har barnet kommit alldeles oväntat snabbt. Barnet kan vara en liten baby som adopterats inom Finland eller ett större barn som adopterats från utlandet.

Det är viktigt att familjen får hjälp och stöd i alla skeden av adoptivföräldraskapet, såväl under väntan som när barnet kommer till familjen och i barnfamiljens vardag. En utlandsadoption tillför ofta också familjen en främmande kultur som det är viktigt att föräldrarna uppmuntrar i sin fostran av barnet.

Vad ska du som kommer i kontakt med adoptivfamiljer beakta i ditt arbete?

  • Det är bra att träffa adoptivföräldrarna innan de åker iväg för att hämta hem sitt barn.
  • De flesta adoptivföräldrar har väntat länge på familjetillökningen. Var glad och gratulera dem.
  • Uppmuntra familjen att bekanta sig med andra adoptivfamiljer.
    I en adoptivfamilj finns bara egna barn och riktiga föräldrar.