Familjer som förlorat ett barn

Hur bemöta en familj som förlorat ett barn?

Det är svårt att föreställa sig en större sorg än att förlora sitt barn. När ett barn dör, dör samtidigt en del av familjens framtid. Familjemedlemmarna reagerar alltid individuellt på förlusten av barnet. Även sorgen är individuell. Det ska finnas rum för vars och ens sorg i familjen.

Vad ska du som kommer i kontakt med familjer som förlorat ett barn beakta i ditt arbete?

 • Sörjande föräldrar orkar inte nödvändigtvis själva ta kontakt med hjälpande instanser även om de känner ett stort behov av det.
 • Ansvaret för att familjen får stöd och hänvisas till fortsatt stöd ligger hos dem som arbetar med familjerna.
 • Respektera familjens sorg över förlusten av barnet, oberoende av hur och i vilden ålder barnet har dött. Barnet finns där när graviditeten börjar, och relationen barn-förälder fortgår även efter att ett barn blir myndigt.
 • Varje familjemedlem reagerar på sitt eget sätt på sorg och död. Kom ihåg att fråga hur familjen mår även om det gått en lång tid sedan barnets död.
 • Sorgen går aldrig helt över, utan den ändrar form och man lär sig småningom att leva med den. Förvänta dig inte att den sörjande ska “komma över” eller glömma sin förlust inom en viss tid.

I stödet till familjen är empatisk tystnad och ordlös närvaro ett bättre alternativ än att komma med egna kommentarer i stil med: “Ni är ännu unga, ni kan få flera barn”, “Tiden läker såren, det blir nog bra”, “Sörjer du ännu, det var ju så länge sedan?”.

I ditt arbete ska du ta hänsyn till såväl alla familjemedlemmar som olika slags familjekonstellationer, så kallade stjärnfamiljer. När ett barn dör inverkar det alltid på parförhållandet, oberoende av familjekonstellationen. Den biologiska föräldern har kanske inte bott med barnet och livskamraten är kanske inte barnets förälder. Trots det påverkar barnets död livet för alla närstående.

Barnets sorg

 • Även ett litet barn reagerar på förlusten av ett syskon och kan sörja på sitt eget sätt.
 • Tro inte att barnet inte sörjer om han eller hon inte gråter eller inte talar om det inträffade.
 • Ge barnet lov att tala om sorg och död.
 • Hänvisa familjen till stöd
 • Om familjen ger sitt tillstånd till det kan du skicka föräldrarnas kontaktinformation till stödföreningen KÄPYs kansli. Föreningen kontaktar då familjen och berättar om vilka stödformer som finns att få.
 • Både yrkesfolk och familjer kan beställa stödlitteratur från föreningen KÄPY.