Ofrivilligt barnlösa

Hur bemöta en familj som upplevt ofrivillig barnlöshet?

Antalet familjer som upplevt ofrivillig barnlöshet har ökat under de senaste åren. Att uppmärksamma dessa familjers särskilda behov har blivit en ny utmaning för dem som jobbar med familjeservice. Den som möter dessa familjer i sitt arbete ska vara medveten om att barnlöshet och – ibland mycket långvariga – infertilitetsbehandlingar sätter sina spår och att såren inte alltid läks av att familjen får ett barn.

Vad ska du som kommer i kontakt med ofrivilligt barnlösa eller familjer som tidigare lidit av barnlöshet beakta i ditt arbete?

  • Ofrivillig barnlöshet är vanligt och drabbar vart femte par.
  • Ofrivillig barnlöshet är tabu.
  • Ofrivillig barnlöshet påverkar också parförhållandet.
  • De känslor som barnlösheten väckt försvinner inte när ett barn föds eller kommer till familjen.
  • Fråga föräldrarna vilka känslor graviditeten och det kommande föräldraskapet ger upphov till.
  • Ta deras oro på allvar.
  • Ta upp känslorna och oron under varje besök och med alla föräldrar.
  • Se till att familjen inte lämnas ensam, hänvisa den till kamratstöd.
  • Erbjud skriftlig information.

Att bli gravid och få barn “botar” inte barnlösheten. Den barnlösas behov av stöd upphör inte i och med en graviditet! Att få barn är ofta en helande upplevelse, men smärtan över förlusten försvinner inte, utan får tvärtom kanske först nu rum att levas ut.

Sorgen över barnlösheten kanske fortgår då familjen önskar sig flera barn. Det leder till en konflikt: Hur kan jag sörja över att vi bara har ett barn, när jag i stället borde glädja mig åt just detta barn som vi så länge väntat på?

Många klarar resan från barnlöshet till barnfamilj en erfarenhet rikare, men barnlöshet är ändå förknippat med en risk för att möta svårigheter även inom andra områden i livet.