Perhehoitoliitto ry

Perhehoitoliitto ry on toimeksiantosuhteisen perhehoidon valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Perhehoitoliitto on olemassa, jotta perhehoitajat voivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli sijoitetuista lapsista ja nuorista, vammaisista lapsista ja aikuisista, mielenterveyskuntoutujista ja ikäihmisistä huolehtimiseen. Tavoitteena on, että hyvää perhehoitoa on tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

Yhdistys toimii kattojärjestönä 21 sijaisvanhempien ja perhehoitajien alueelliselle yhdistykselle sekä sijaisperheiden nuorten yhdistys SINUT ry:lle. Näiden yhdistysten toiminnan tukeminen on yksi Perhehoitoliiton perustehtävistä.

Perhehoitoliitto tarjoaa perhehoitajille ja perhehoidon toimijoille monipuolista tukea: vertaistukea, tietoa, keskusteluapua sekä neuvontaa ja ohjausta perhehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Perhehoitoliitto järjestää myös toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon liittyvää koulutusta perhehoitajille ja perhehoidon työntekijöille sekä muille perhehoidon toimijoille.

Perhehoitoliiton tavoitteena on sijaisperheiden ja perhehoitajien aseman parantaminen. Vaikuttamistyön tavoitteena on vahvistaa muun muassa perhehoitajien sosiaaliturvaa ja perhehoidon roolia jälkihuollon toteuttamisessa. Perhehoitoliito ajaa myös hoitovapaaoikeuden laajentamista kahdeksi vuodeksi riippumatta lapsen iästä.

Perhehoitoliitto on julkaissut oppaat muun muassa Parasta perhehoitoa – perhehoidon tietopaketin, joka on tarkoitettu jokaiselle sijaisvanhemmalle ja perhehoitajalle ja perhehoidosta vastaavalle työntekijälle.

Lisätietoa sijaisperheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).