Suomen nuoret lesket ry

Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys.  Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa leskille ja heidän lapsilleen ja antaa neuvontaa leskeyteen liittyvien asioiden hoidossa. Suomen nuoret lesket ry myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen ja suruun liittyvissä asioissa.

Suomen nuoret lesket ry:n toiminta on valtakunnallista ja se on avointa kaikille leskeytyneille parisuhde – ja perhemuodosta riippumatta. Tärkeimmät toimintamuodot ovat: vertaistukiryhmät, vertaistukiviikonloput, vertaistukipuhelin, verkkoyhteisö ja vaikuttamistoiminta. Suomen nuoret lesket ry pyrkii vaikuttamaan leskeytymiseen liittyviin taloudellisiin ja juridisiin epäkohtiin, jotka liittyvät perhe-eläkkeisiin, lasten edunvalvontaan ja surevan oikeuteen tukeen.

Yhdistys on julkaissut Leskiopas-Opas nuorena leskeytyneelle opaskirjasen, johon on koottu tietoa puolison kuolemaan liittyvien asioiden hoitamisesta ja saatavilla olevasta tuesta. Yhdistyksen kautta voi tilata myös lapsen ja nuoren surua käsittelevää opaskirjasta: Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? – Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Yhdistyksen nettisivuille on koottu runsaasti leskeyteen ja suruun liittyvää tietoa.