Suomen Uusperheiden Liitto ry

Suomen Uusperheiden Liiton toiminnan kohderyhmänä ovat uusperheet ja uusperheiden kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö. Liitto tarjoaa uuspareille perheytymistä edistäviä ja tukevia vertaistukiryhmiä, uusperhetapahtumia ja parikursseja.  Vertaisryhmiin osallistuvien perheiden uusperhehistoria on usein lyhyt ja yhdistyksen tehtävänä on tukea kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvointia ja perheytymistä.  Vertaistuen lisäksi Suomen Uusperheiden Liitto kouluttaa sosiaali- , terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia uusperheiden kohtaamiseen erilaisilla uusperhekoulutuksilla.

Suomen Uusperheiden Liitto ry on kehittänyt erilaisia, uusperheiden tarpeista nousevia vertaisryhmämalleja pääasiassa uuspareille, mutta myös koko perheelle (perhelomat), uusperheen miehille ja uusperheen naisille. Erilaisia vertaiskursseja järjestetään ympäri Suomea. Vuoden kestävää ammatillista lisäkoulutusta, Uusperheneuvojakoulutusta Supli järjestää vuodessa 1-2  kpl.

Suomen Uusperheiden Liitto ry on vuodesta 1996 lähtien kehittänyt ja tuottanut palveluja uusperheille sekä uusperheitä työssään kohtaaville ammattilaisille Suomessa. Toiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jonka lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Toiminnan pääpainopisteinä ovat valtakunnallisena asiantuntijaorganisaationa toimiminen sekä vertaistoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen.

Liiton julkaisuja ovat uusperheteemoja käsittelevät teokset ”Parisuhde uusperheen ydin” (Vuokko Malinen ja Pekka Larkela (2011). Väestöliitto, VL-Markkinointi. Oy Farm Ab, Vaasa) sekä lastenkirja ”Ihanuusperhe” (Mari Hukkanen ja Elisa Jyllikoski, 2007) ja ”Uusperhe- Suomen Uusperheellisten Liiton lehti kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille”. Lisäksi liitto julkaisee jäsenlehti Supliikkia.