Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden lasten sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa sekä estää yhden vanhemman perheiden syrjäytyminen.  Liiton tärkein toiminta on yhden vanhemman perheiden edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta. Lisäksi se tarjoaa tietoa ja tukea vanhemmille ja lapsille. Erityisen tärkeää on lapsen molempien vanhempien vanhemmuuden toteutuminen, vaikka vanhempien parisuhde olisikin päättynyt. YK:n lapsen oikeuksien sopimus luo toiminnalle puitteet.

YVPL koostuu 50 jäsenyhdistyksestä ja 60 matalankynnyksen vertaisryhmästä eli olohuoneesta. Liiton toimitilat ovat Helsingissä, aluetoimistot sijaitsevat Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.  Aluetoimistoissa työskentelevät aluekoordinaattorit tukevat yhden vanhemman perheiden vertaisryhmien toimintaa tarjoamalla vertaistukea ja virkistystä alueensa yhden vanhemman perheille.  Lisäksi liitto tiedottaa eroon liittyvästä lainsäädännöstä järjestämällä Vanhempien eron ABC-kursseja ja asianajan neuvontatilaisuuksia sekä eroryhmiä vanhemmille sekä lapsille. Liitolla on myös puhelimitse toimiva eroinfopuhelin ja lakimiespäivystys. Liiton kautta on mahdollisuus hakea tuettua lomaviikkoa.

Liitto pyrkii vaikuttamaan erovanhemmuuteen liittyvää lainsäädäntöön sekä viranomaiskäytäntöihin vaikuttamalla mediaan, lain valmistelijoihin ja säätäjiin. Liitto esiintyy vuosittain noin 70 kertaa mediassa, antaa 15 – 20 lausuntoa ja vetoomusta päättäjille ja järjestää seminaareja, mielenilmauksia, ja vaalipaneeleita.  YVPL on vaikuttanut keskeisesti elatusapuarviointimenetelmän aikaan saamiseksi sekä tuonut esille ja ollut mukana suunnittelemassa lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijan saamista käräjätuomarin avuksi lapsen huolto- ja tapaamiskiistojen sovitteluihin.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto on tuottanut sekä jäsentensä että ammattilaisten käyttöön soveltuvaa materiaalia; Vanhempien eron ABC -esite, Hyvä ero -materiaali. Jäsenistölleen se tarjoaa Muuttuva Perhe -lehden.