Kuntavaalitavoitteet 2021

Joka kolmas suomalainen perhe on tavalla tai toisella monimuotoinen. Perheiden monimuotoisuuden on oltava lähtökohta kaikessa perhepoliittisessa päätöksenteossa, myös kuntapolitiikassa.

Monimuotoisten perheiden tavoitteet kuntavaaleihin 2021 ovat:

1. Perheiden monimuotoisuus otetaan lähtökohdaksi kaikessa kunnan lapsia ja perheitä koskevassa päätöksenteossa. Esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat, palvelujen kehittäminen, kaupunki- ja liikennesuunnittelu.

2. Kunta tukee työnantajana henkilöstönsä perheen ja työn yhteensovittamista kaikissa perhetilanteissa.

3. Varhaiskasvatuksen maksut ovat kohtuullisia ja varhaiskasvatuksen maksuttomuuspilotteja laajennetaan.

4. Pienten koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa on kattavasti saatavilla, maksut porrastetaan ja myös erityistarpeisten lasten toiminnasta huolehditaan.

5. Vuoropäivähoidon ja pienten koululaisten ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon saatavuus turvataan.

6. Lapsen kielellinen ja kulttuurinen tausta huomioidaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

7. Kriisiavun saatavuus turvataan koko perheelle kaikissa perhetilanteissa riittävän pitkäkestoisena. Lasten on saatava kriisiapua vuorokauden sisällä kriisin alkamisesta.

8. Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus varmistetaan sosiaalihuoltolain edellyttämässä laajuudessa.

9. Vuoroasuvien lasten palvelut sekä varhaiskasvatus turvataan molemmissa kodeissa, vaikka kodit sijaitsisivat eri kunnissa.

10. Lapsen oikeus kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa turvataan uuden lapsenhuoltolain mukaisesti vahvistamalla perheoikeudellisten yksiköiden työntekijöiden osaamista.

11. Lastensuojelun jälkihuollossa hyödynnetään perhehoidon mahdollisuuksia.

12. Kotihoidontuen kuntalisät ovat yhdenvertaiset adoptiolapsille.

13. Järjestöille on saatavilla maksuttomia kokoustiloja esimerkiksi osana perhekeskustoimintaa.

Tavoitteet perustuvat Monimuotoiset perheet -verkoston kuntapoliittisiin tavoitteisiin 2021–2025.