Perhevapaat

Perheiden monimuotoisuus haastaa suomalaisen perhevapaajärjestelmän. Jos perheeseen syntyy kerralla kaksi tai kolme lasta, jos kaikki vanhemmat eivät asu samassa osoitteessa, jos lapsi adoptoidaan ja tulee perheeseen 5-vuotiaana, jos lapsi kuolee kohtuun tai juuri synnyttyään, miten perhevapaat muodostuvat silloin?

Monimutoiset perheet -verkosto on ollut mukana kokoamassa tietoa ja kehittämässä perhevapaita kaikki perheet huomioiviksi. Kelan sivuille on koottu tietopaketti perhevapaista tällä hetkellä. Lisäksi verkosto jatkaa vaikuttamistyötään perhevapaiden parissa.

Perhevapaat tällä hetkellä (Kela)

Monimuotoisten perheiden perhevapaat: monikkoperhe, sateenkaariperhe, uusperhe, yhden vanhemman perhe.

Perhevapaat eri tilanteissa: adoptio, ero perheessä, jos lapsi sairastuu, erityistilanteet ja kansainväliset tilanteet.

Perhevapaat muutoksessa

Perhevapaat uudistuivat viimeksi huhtikuussa 2019. Useista perheiden arkea helpottavista muutoksista huolimatta perhevapaissa on monimuotoisten perheiden näkökulmasta edelleen korjattavaa. Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteena on varmistaa, että perheiden erityistarpeet otetaan huomioon ja perhevapaiden yhdenvertaisuus toteutuu perhemuodosta riippumatta.

Esimerkkejä muutostarpeista:

  • Isyysrahaa voidaan maksaa biologisen äidin avio- tai avopuolisolle, mutta adoptioäidin tapauksessa vain aviopuolisolle.
  • Monikkolasten vanhemmilla on korostunut tarve olla yhtä aikaa kotona lasten kanssa, sillä myös työmäärä on kaksin-, kolmin- tai nelinkertainen. Tällä hetkellä kaksosista saa 60 lisäpäivää ja kolmosista 120 lisäpäivää, jotka vanhemmat voivat käyttää yhtä aikaa. Tämä ei riitä, vaan monikkoperheissä tarvitaan aidosti lapsikohtainen vanhempainraha, jonka turvin kunkin yhtä aikaa syntyneen lapsen yksi vanhempi voi olla tämän kanssa kotona. Näin ollen monikkoperheessä, jossa on kaksi vanhempaa, kummallekin vanhemmalle tulisi monikkolasten syntyessä oikeus yhtäläisiin vanhempainrahapäiviin, jotka voidaan käyttää yhtä aikaa.
  • Yhden vanhemman perheeseen syntyvien monikkolasten osalta toisen vanhempainrahakauden voisi käyttää joko etävanhempi tai lapselle erityisen läheinen henkilö, esimerkiksi isovanhempi.
  • Erityisvanhempainrahaa tulisi maksaa 18 vrk, kun alle 18-vuotias lapsi kuolee vanhempainrahakauden jälkeen.
  • Perhevapaat tulisi mahdollistaa etävanhemmille ja useammalle kuin kahdelle vanhemmalle. Perhevapaat joustavasti jaettavaksi lapsen vanhempien ja muiden lapsen hoivasta vastaavien kesken perheen tarpeiden mukaisesti.
  • Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa perhehoitajan jäämisen kotiin vain työnantajan kanssa sopimalla. Perhehoitajalle tulisi olla oikeus kahden vuoden hoitovapaaseen riippumatta lapsen iästä.

Monimuotoiset perheet -verkoston perhevapaamalli tarjoaa esimerkkimallin, joka ottaa huomioon erilaiset perhetilanteet ja perhesuhteet.

Verkosto oli myös mukana Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli selvittää monimuotoisten perheiden perhevapaita. Työskentelyn tuloksena syntyi työryhmän mietintö (2015), jonka pohjalta perhevapaita on uudistettu.