Poliittiset tavoitteet

Monimuotoiset perheet -verkosto tekee työtä sen eteen, että Suomesta tulisi parempi paikka kaikenlaisille perheille.

Verkoston perhepoliittiset viestit ovat:

  • Perheiden monimuotoisuus on otettava lähtökohdaksi kaikessa perhepoliittisessa päätöksenteossa.
  • Perhevapaiden on asetettava kaikki lapset yhdenvertaiseen asemaan perhemuodosta riippumatta.
  • Perheiden on saatava enemmän ja laadukkaampaa tukea ja apua moninaisten elämäntilanteiden kohdatessa.
  • Lapsille on voitava varmistaa oikeus tavata sosiaalisia vanhempia.
  • Työn ja perheen yhteensovittamisen on oltava mahdollista perhemuodosta riippumatta.
  • Perheille on tarjottava psyykkistä tukea kriisin kohdatessa ja kriisien jälkihoitoon on kiinnitettävä riittävää huomiota.
  • Taloudellisten etuuksien rakenteelliset epäkohdat on korjattava siten, että monimuotoisten perheiden taloudellinen toimeentulo turvataan samalla tavalla kuin muidenkin perheiden.

Lisäksi kaikkea hankkeen toimintaa läpäisee rasisminvastainen eetos.

Lue lisää siitä, millä konkreettisilla tavoilla Suomesta voidaan tehdä Kaikkien perheiden Suomi.

Print this page