Poliittiset tavoitteet

Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteena on koota tietoa monimuotoisten perheiden tilanteista ja tuoda tämä tieto päättäjien käyttöön. Perheiden monimuotoisuus tulee ottaa lähtökohdaksi kaikessa perhepoliittisessa päätöksenteossa.

Perhepoliittiset päätökset on valmisteltava siten, että ne ottaisivat alusta asti huomioon perheiden monimuotoisen todellisuuden. Näin säästytään turhilta muutosprosesseista tilanteissa, joissa joudutaan toteamaan, että päätökset ovat jo syntyessään torsoja eivätkä huomioi suurta osaa suomalaisista perheistä.

Tälle sivustolle on koottu Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöjen poliittiset tavoitteet. Verkostolla on muutamia yhteisiä ja erittäin tärkeiksi priorisoituja tavoitteita. Näitä ovat:

  • Perhevapaajärjestelmä huomioi monimuotoiset perheet
  • Perheet saavat enemmän tukea ja apua moninaisten elämäntilanteiden kohdatessa
  • Lapsille voidaan varmistaa oikeus tavata sosiaalisia vanhempia
  • Perheille tarjotaan psyykkistä tukea kriisin kohdatessa ja kriisien jälkihoitoon kiinnitetään riittävää huomiota
  • Taloudellisten etuuksien rakenteelliset epäkohdat korjataan siten, että monimuotoisten perheiden taloudellinen toimeentulo turvataan samalla tavalla kuin muidenkin perheiden

Lisäksi kaikkea hankkeen toimintaa läpäisee rasisminvastainen eetos.

Lue lisää siitä, millä konkreettisilla tavoilla Suomesta voidaan tehdä Kaikkien perheiden Suomi.

Print this page