Hyvät käytännöt

Kuntatason hyviä käytäntöjä monimuotoisten perheiden huomioimiseksi:

Sujuva arki

 • Koulukyydin tarjoaminen vuoroviikoin asuvalle lapselle etävanhemman kotoa
 • Mahdollisuus vuoroviikoin asuvalle lapselle olla kahdessa eri päiväkodissa tai esikoulussa
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on järjestetty siten, että vanhempien kokoaikainen työssäkäynti mahdollistuu
 • Vuorohoitoa on tarjolla vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille, mukaan lukien pienet koululaiset
 • Kunnassa on tarjolla leiritoimintaa koululaisten kesäloma-aikoina
 • Kunnassa on maksuttomia tai hyvin edullisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille

Monimuotoiset perheet koulussa ja oppilaitoksissa

 • Suomi tai ruotsi toisena kielenä: Vähimmäisryhmäkoosta on mahdollisuus joustaa kun nähdään, että kielen oppiminen on lasten kehityksen kannalta tärkeää
 • Lapsen kieli- ja kulttuuritaustaa tuetaan opetuksessa mahdollisimman hyvin
 • Opetuksessa huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt niin oppilaiden kuin näiden perheenjäsenten osalta. Katso vinkit Seta ry:n oppaasta oppilashuollolle.
 • Monikkoperheiden lapset (kaksoset, kolmoset tai neloset) huomioidaan yksilöllisesti koulun arjessa perheen ja lasten omia toiveita kunnioittaen.
 • Koulun tilat on suunniteltu esteettömiksi ja sukupuolisensitiivisiksi
 • Vältetään pääsääntöisesti sukupuolenmukaisia jakoja, mutta jos niihin joudutaan, kunnioitetaan lapsen oikeutta valita ryhmänsä yksilöllisesti
 • Adoptiolapset huomioidaan koulun aloituksessa ja koulun arjessa. Katso vinkit: https://adoptioperheet.fi/koulu/

Kunnan hallinnossa

 • Kunnassa tarjotaan maksuttomia tai hyvin edullisia tiloja järjestöille vertaistoimintaan
 • Monimuotoisuus on huomioitu kunnan yhdenvertaisuussuunnittelussa
 • Kunnassa noudatetaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käytäntöjä, joihin sisältyy muun muassa lapsivaikutusten arviointi kunnan päätöksenteossa sekä lapsiystävällinen budjetointi (https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/lapsiystavallinen-materiaalipankki/)
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma huomioi lasten, nuorten ja perheiden monimuotoisuuden
 • Kunnassa on ajantasainen toimeksiantosuhteisen perhehoidon toimintaohje

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

 • Kotipalvelua saa kunnassa sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla ilman lastensuojelun asiakkuutta
 • Kotipalvelun hakeminen on tehty helpoksi ja kotipalvelua mainostetaan asiakkaille aktiivisesti
 • Lapselle taataan oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen riippumatta lapsen vanhempien työtilanteesta.
 • On saatavilla valtakunnallisen suositusten mukaiset koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut
 • Palveluissa työskenteleville työntekijöille tarjotaan riittävää täydennyskoulutusta monimuotoisten perheiden kohtaamiseen ja heidän erityistilanteidensa tunnistamiseen
 • Kunnan asukkailla on oikeus osallistua maksuttomaan monikkoperhevalmennukseen, mikäli he odottavat kaksosia, kolmosia tai nelosia
 • Terveyspalveluissa tarjotaan tietoa ja neuvontaa lapsettomuuden hoidosta ja ennaltaehkäisystä

Kriisitilanteissa

 • Perheille tarjotaan psyykkistä tukea hedelmöityshoitojen käynnissä ollessa ja sen jälkeen
 • Terveyspalveluissa tarjotaan jälkihoitoa keskenmenon saaneelle
 • Kunnassa tai alueella on kriisiryhmä, joka tekee kotikäynnin perheen luona, jossa on sattunut kuolemantapaus
 • Kriisitilanteessa ajan perheneuvolaan saa jonottamatta
 • Erotilanteessa vanhemmille ja lapsille on tarjolla riittävästi matalan kynnyksen apua
 • Eroa koskevaa tietoa on koottu kattavasti kunnan verkkosivuille ja näillä sivuilla on tietoa myös kunnan alueella kokoontuvista vertaisryhmistä sekä muista palveluista
 • Eropalvelujen työntekijät osaavat huomioida perheiden monimuotoisuuden ja erilaisten vanhemmuuksien vaikutuksen erotilanteissa (esim. uusperheet, sateenkaariperheet, sijaisperheet)
Print this page