Paikallinen sopiminen ja työehtosopimukset

Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen ovat hyviä keinoja tukea työyhteisön perheystävällisyyttä tasapuolisesti. Poimi tästä sopivimmat.

1. Kunnioita omaa läheismääritelmää. Perhekäsitteen ei tule perustua vain biologiseen tai juridiseen sukulaisuussuhteeseen, vaan sen määrittelyssä tulee kunnioittaa esimerkiksi sosiaalista vanhemmuutta, bonussisarussuhteita tai muuta läheissuhteiden monimuotoisuutta. Kysy meiltä apua kirjausten muotoiluun!

2. Jousta sairaan lapsen hoidossa. Palkallista sairaan lapsen äkillistä hoitovapaata on hyvä löytyä sopimuksista vähintään neljä päivää, ja vapaata tulee myöntää alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Oikeus tilapäiseen palkalliseen hoitovapaaseen lapsen sairastuessa on oltava kaikilla vanhemmilla – myös etävanhemmalla ja hänen puolisollaan. Anna oikeus myös kaikille sateenkaariperheiden vanhemmille, vaikka vanhemmuus ei olisi juridisesti vahvistettua.

3. Tue työntekijää kriisitilanteissa. Palkallinen vapaa läheisen menehtyessä ja lähiomaisen saattohoidon yhteydessä tukee työntekijän jaksamista. Saattohoitovapaa on hyvä olla 1-2 viikon mittainen. Viiden päivän palkaton omaishoidon vapaa on suositeltavaa sopia palkalliseksi työehtosopimuksiin tai työpaikkakohtaisesti, ja samalla vapaata voi pidentää esimerkiksi kymmeneen päivään. Myös avo- tai avioeron yhteydessä mahdollisuudet palkalliseen vapaaseen tukevat työntekijää vaikeassa elämäntilanteessa.

5. Tue perheellistymisessä. Anna joustoja hedelmöityshoidoissa, adoptioneuvonnassa tai sijaisperhevalmennuksessa käymistä varten. Ole joustava, kun vanhempi saa tiedon adoptoitavasta lapsesta tai perhehoitaja sijoitettavasta lapsesta. Lapsettomuushoidoista johtuvien sairauslomien tulee olla aina palkallisia – näin ei ole nyt kaikkien lapsettomuushoidoissa käyvien kohdalla.

6. Perhevapaakirjaukset yhdenvertaisiksi. Kirjaa sopimuksiin, miten toimitte palkallisten perhevapaiden kohdalla monimuotoisissa perhetilanteissa, kuten lapsen kuollessa tai tilanteessa, jossa vanhempia on enemmän kuin yksi. Adoptiovanhemmalla tulee olla oikeus täyteen palkkaan vastaavasti kuin synnyttäjälle maksetaan nyt äitiysrahakauden (tulevaisuudessa raskausrahakauden) ajalta. Myös adoptoivaa toista vanhempaa on kohdeltava tasa-arvoisesti.

7. Sovi paljon joustavuutta työaikoihin. Työaikapankkien ja muiden joustavien työaikajärjestelyjen lisäksi työpaikoilla tulee hyödyntää enemmän luovuutta työvuorojärjestelyissä ja keksiä uusia ratkaisuja joustavuuden takaamiseksi. Muista myös osa-aikatyö ja muut työajanlyhennykset sekä palkattomat vapaat. Tee myös sopimus etätöistä.

8. Huolehdi työterveyshuollon kattavuudesta. Työterveyshuolto voi olla tärkeä tuki läheisensä menettäneelle tai rankassa erotilanteessa olevalle. Työterveyshuoltoa kannattaa kannustaa esimerkiksi eroryhmien järjestämiseen. Työpsykologin lisäksi työnohjaus matalalla kynnyksellä tai lyhytterapiajaksot voivat tukea työntekijän jaksamista.

9. Puutu syrjintään ja epäasialliseen käytökseen. Löytyykö työehtosopimuksesta tai työyhteisöstä ohjeita syrjinnän tai muun epäasiallisen käytöksen varalle? Perheellistymiseen ja perhetilanteisiin liittyy työelämässä edelleen syrjintää ja epäasiallista käytöstä. Esimerkiksi paljon sairastavan lapsen vanhempaa saatetaan moittia työyhteisössä, toisesta kulttuurista tullut tai hänen puolisonsa voi kohdata ennakkoluuloja ja lapsettomuuteen voi liittyä syrjintää tai vähättelyä. Perheellistyminen on myös sateenkaari-ihmiselle usein hetki, jolloin hänen sateenkaaritaustansa saattaa selvitä muille.

10. Älä jätä yksin. Esihenkilöillä tulee olla velvollisuus raportoida työn ja perheen yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisuista työntekijöiden edustajille. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on hyvä kirjata toimia perheen ja työn yhteensovittamisen tukemiseksi erilaisissa perhetilanteissa. Toimenpiteitä voi kirjata myös muihin työyhteisön sopimuksiin, ohjeisiin tai suunnitelmiin.