Vinkkejä perheystävällisyyteen

Esihenkilöillä on useita keinoja rakentaa työyhteisöön perheystävällistä kulttuuria, joka huomioi kaikki vanhemmat ja perhetilanteet. Kun työn ja perheen yhdistäminen on joustavaa, on työntekijä tyytyväinen ja voi hyvin. Se heijastuu myös työn tuottavuuteen.

1. Luota. Luotatko työntekijäsi toiveisiin työaikojen tai vapaiden järjestämisestä, etätyöstä tai muista joustoista ilman, että hänen tarvitsee selittää niitä? Kaikki työntekijät eivät aina halua kertoa omasta perhetilanteestaan tarkemmin, vaikka tarvitsivatkin joustoja. Jos työntekijä kokee saavansa luottamusta osakseen, on hän tarvittaessa valmis joustamaan myös työnantajan suuntaan. 

2. Sano aina kyllä joustoille, kun voit. Monet monimuotoisia perheitä koskevat tilanteet tulevat yllätyksenä ja ehkä myös ensimmäistä kertaa sekä työntekijälle että työnantajalle. Näissä tilanteissa myönteisellä asenteella päästään usein pitkälle. Esimerkiksi etäpäivät ovat tärkeä keino tukea jaksamista – sanotko joustoille kyllä aina, kun voit? 

3. Jousta yksilöllisesti, mutta oikeudenmukaisesti. Yksilöllinen jousto voi myös olla tasapuolisuutta, sillä kaikki eivät osallistu työelämään samalta viivalta ja samanlaisten tukiverkkojen kanssa. Välillä vain yksilöllisillä joustoilla vanhempien erilaiset perhetilanteet tulevat huomioiduiksi ja tuetuiksi. Neuvottelethan joustoista kaikkien työntekijöiden kanssa. 

4. Lapsettomat perheet ja lapsiperheet samalle viivalle. Sovitaanko työyhteisössä lomat lapsiperheiden ehdoilla? Joustaako ”perheettömänä” pidetty aina, kun ”perheelliset” haluavat lomailla? Verkostomme tekemistä kyselyistä ilmenee, että moni lapseton on kokenut, että vain lapsi on pätevä syy saada perheen tarpeet huomioitua työpaikalla. Myös lapsettomilla voi olla perhesuhteita, joita he toivoisivat huomioitavan työelämässä, kuten hoivavastuu omista vanhemmista. Yhdessä sovitut ja ääneen puhutut tasavertaiset käytännöt työpaikalla ovat avain hyvään ilmapiiriin ja työntekijöiden sitoutumiseen. 

5. Ole luova. Onko teillä jo käytössä liukuva työaika, työaikapankit, joustotyö, mahdollisuuksia vaikuttaa työvuorojärjestelyihin tai mahdollisuuksia vaihtaa vuoroja? Aina joustavat työajat eivät ole työyhteisössä mahdollisia, ja silloin tarvitaan luovuutta. Voisitteko harkita esimerkiksi tuotantolinjojen käynnistämistä eri aikoihin tai työvuorojen erilaisia pituuksia eri päiville tai viikoille? Mikä sopisi juuri teidän yhteisöönne?

6. Huolehdi sijaisjärjestelyistä. Miten huolehditte sijaisista työntekijän sairastuessa tai huolehtiessa sairaasta lapsestaan? Jos sairastuminen tarkoittaa lisätyötä toisille, voi se aiheuttaa työyhteisössä eripuraa etenkin, jos työntekijä joutuu ainoana huoltajana olemaan paljon poissa. Oletteko harkinneet myös hoitajan palkkaamista työntekijän sairaalle lapselle? 

7. Palkattomat vapaat ja osa-aikatyö. Miten teillä suhtaudutaan työajan lyhentämiseen tai osa-aikatyöhön omalla ilmoituksella? Työntekijä saattaa tarvita palkattomia vapaita tai työajan lyhennyksen hyvin monenlaisista perheisiin liittyvistä syistä. Myös lapsettomuushoidot voivat vaatia välillä sairauslomaa tai vapaata töistä. Joustattehan, jotta työntekijä selviää perheen ja työn yhdistämisessä uupumatta. 

8. Kunnioita työntekijän omaa perhemääritelmää ja vanhemmuutta. Myönnä äkillistä sairaan lapsen hoitovapaata kaikille vanhemmille – myös etävanhemmille, uusperheiden bonusvanhemmille, sijaisvanhemmille ja muille sosiaalisille vanhemmille. Maksathan isyysrahan täysimääräisesti kaikille vanhemmille sukupuolesta riippumatta. Annathan työntekijäsi määritellä perheensä myös läheisen menettämiseen liittyvien vapaiden kohdalla. 

9. Kerro työntekijälle oma-aloitteisesti työpaikan perheystävällisistä joustoista ja oikeuksista. Hyviä käytäntöjä ei kannata piilotella, sillä niiden avulla saat työntekijäsi sitoutumaan ja motivoitumaan entistä enemmän.Jos tarvitsette tietoa uudenlaisista perhetilanteista tai tukea käytäntöjen pohtimiseen, otathan yhteyttä meihin (yhteystietoihin linkki). 

10. Huomioi surun tai muun kriisin vaikutus työtehoon. Anna työntekijälle aikaa toipua. Suru voi kestää kauan, ja kesken jäänyt suruprosessi voi palata myöhemmin haittaamaan jaksamista. Pyydä työterveyshuoltoa pitämään yhteyttä lapsen tai puolison menettäneeseen tai kohtukuoleman kokeneeseen työntekijään. Huomioithan, että myös työtovereille surun kohtaaminen voi olla raskasta ja tuoda pintaan muiden aiempia suru- tai kriisikokemuksia. Surukokemusta ei kannata jättää työyhteisössä puhumatta ja purkamatta. 

11. Kysy, mitä kuuluu. Kyselläänkö teillä palaverissa kuulumisia tai pysähdytkö välillä kysymään niitä tiimitovereiltasi? Läsnäolo lisää luottamusta, ja työntekijän on helpompi puhua myös esihenkilölle vaikeista perhetilanteistaan. Palaverin kuulumiskierros auttaa myös työtovereita ymmärtämään, jos joku ei ole perhesyistä oma itsensä työarjessa. 

12. Tue pitkiltä vapailta palaavaa. Kuulumisia kannattaa myös kysellä, jos työntekijä on perhevapailla tai pitkään sairauslomalla menetettyään läheisensä. Kun työntekijä on palaamassa, kysythän esimerkiksi, millaisia työjärjestelyitä tai työtehtäviä hän toivoo. Jos työntekijä on menettänyt läheisensä, kysythän myös, miten hän toivoo surunsa huomioitavan työyhteisössä ja kenelle hän toivoo asiasta kerrottavan. 

13. Kyseenalaista omat luutuneet asenteesi. Onko ylitöiden tekeminen merkki oikeasta sitoutumisesta? Etenevätkö työpaikallasi vain lapsettomat urallaan? Miten reagoit, kun työntekijäsi kertoo perhevapaille jäämisestä? Onko sinulla ennakkoluuloja jotain perhemallia kohtaan? Hyvinvoivalla työntekijällä on työn ulkopuolella vapaa-aikaa, joka auttaa palautumaan. Autathan kaikkia tekemään työssään parhaansa omasta perhetilanteestaan huolimatta.

14. Luo avoin ilmapiiri perheistä ja lapsista puhumiselle. Onko sinun kahviseurueessasi se yksi, joka ei koskaan kerro, kenen kanssa oli sienimetsässä viikonloppuna? Työyhteisöön mahtuu yhtä monta perhetilannetta kuin on työntekijääkin. Hyvä ja avoin ilmapiiri kannustaa kaikkia uskaltamaan puhua omista tärkeistä ihmisistään niissä rajoissa, jotka tuntuvat itsestä oikealta. 

15. Kitke rekrytointisyrjintää. Moninaisuutta tukevat työyhteisöt ovat yleensä tuottavia. Erilaisista taustoista tulevat työntekijät haastavat näkemään asioita eri näkökulmista ja avaavat usein kohtia, joista yhteisö voi oppia paljon uutta. Oletko miettinyt rekrytoidessasi, kuinka työpaikkaa voisi mainostaa monipuolisesti ja miten löytää parhaat hakijat, eikä vain ne, jotka todennäköisimmin ilmoituksen näkevät? Miten vältätte suoran tai piilosyrjinnän? Oletteko harkinneet anonyymiä hakumenettelyä? 

16. Kaikille kielille ja kulttuureille avoin työyhteisö. Miten varmistatte yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen työyhteisössänne? Miten tartutte työyhteisön pieniin ja arkisiin käytäntöihin, jotka sulkevat osan työntekijöistä ulkopuolelle? Näissä tilanteissa auttaa usein suora puhe ja ääneen lausutut tavoitteet kaikkien ottamisesta mukaan.

17. Kirjatkaa käytännöt. Työn ja perheen yhteensovittamisen ohjeet ja säännöt on hyvä kirjata esimerkiksi työterveyshuollon suunnitelmaan, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, työsuojeluohjelmaan, työhyvinvointisuunnitelmaan, strategiaan tai muuhun henkilöstösuunnitelmaan. Näin saatte työyhteisöönne yhteiset pelisäännöt. Myös etätöille on mahdollista tehdä oma ohjeensa.

Linkkejä verkkokoulutuksiin ja -aineistoihin

Maksuton koulutus työpaikoille perheystävällisyydestä Työterveyslaitoksen sivuilla

Työn ja perheen yhteensovittaminen -valmennus esihenkilöille Työterveyslaitoksen sivuilla

Voimaa arkeen -opas Työterveyslaitoksen sivuilla

Väestöliiton tietopaketti Elämänkaari ja työnteko Hyvä kysymys -alustalla

Oppaita yhdenvertaisuuden edistämiseen Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilla